Anmälan om bristande djurhållning

Kontakta Länsstyrelsen om du anser att ett djur far illa eller att djurhållningen är undermålig.
hästnos

Ring: 010-225 41 22

Ring vår djurskyddstelefon på 010-225 41 22 vardagar mellan  kl 9-15. Under lunchtid är telefonen avstängd. På klämdagar, dag innan storhelg samt mellandagarna är telefontiden mellan kl 9-12 på grund av låg bemanning.

Observera att frågor som rör vilda djur som far illa ska hanteras av polisen.

Det går också bra att skicka din anmälan till Länsstyrelsen via e-post till Länsstyrelsens officiella brevlåda vasterbotten@lansstyrelsen.se. Vill du använda vanlig post är adressen Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Använd gärna vår anmälningsblankett, se under blanketter till höger.

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till Polismyndigheten i Västerbotten på telefon 114 14.

Att tänka på vid anmälan

Du kan vara anonym. Men om du anger dina kontaktuppgifter är du inte längre anonym. Tänk på att all post som kommer till oss blir en allmän handling och därmed offentlig. Du är inte anonym om ditt namn står i e-postadressen eller i meddelandet i övrigt. Vill du vara helt säker på att du är anonym när du gör en anmälan via internet så rekommenderas du använda en offentlig dator på bibliotek eller liknande.

Du bör ha svar på dessa uppgifter innan du ringer eller skickar din anmälan:

 • Namn, adress och ort till person som anmälan riktas mot
 • Var djuren finns, om annan adress än ovan
 • Vägbeskrivning (om det är svårt att hitta dit)
 • Vilket/vilka djurslag anmälan gäller
 • Antalet djur
 • Redogörelse vad som djurhållaren bryter emot, på vilket sätt har djuren det dåligt
 • Tidpunkt för uppdagande av missförhållandena
 • När iakttogs de senast
 • Hur länge/ofta problemen har funnits
 • Finns särskilda förhållanden
 • Har någon talat med djurhållaren och vad djurhållaren i så fall sagt
 • Övrigt som kan vara bra för oss att veta.

Vad händer när jag gör en anmälan om bristande djurhållning?

Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare. Beroende på hur allvarliga bristerna är kan Länsstyrelsen vidta olika åtgärder. Vid allvarliga brister sker en oanmäld kontroll hos djurhållaren. Vid brister av mindre allvarlig karaktär skickar Länsstyrelsen först ut ett informationsbrev till djurhållaren om att vi mottagit en anmälan och vilka regler som gäller. Om ytterligare anmälningar kommer in på samma djurhållare sker en kontroll av djurhållningen.

Klagomål som Polisen handlägger

Polisen handlägger klagomål gällande hundar som orsakar skada eller avsevärd olägenhet, i form av exempelvis aggressivt beteende eller att de är lösspringande. De handlägger även frågor kring vilda djur som far illa.  

Klagomål som kommunen handlägger

Klagomål på djurhållning i form av skällande hundar, hästallergener, katter som kissar i sandlådor och andra störningar från djurhållning, handläggs av din kommun