Alla hästar behöver hästpass

Hästpasset ska alltid följa hästen, för att säkerställa identiteten, begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar och säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel.
Tre olika hästpass

Länsstyrelsen är ansvarig för att kontrollera att din häst har pass

Alla hästar ska ha pass. Hästar som föds senast den 30 juni ska ha pass den 31 december samma år. Hästar som föds den 1 juli eller senare ska ha pass innan de är sex månader gamla.

Passet ska alltid följa med hästen

Undantagen är:

  • när du förflyttar hästen till fots
  • vid ridning
  • i nödsituationer ex när hästen transporteras akut till veterinär

I dessa situationer ska du kunna visa upp passet inom tre timmar.

Både hästägaren och hästhållaren är ansvariga för att hästen har pass

Hästägare är den som äger hästen. Hästhållare är den som har ansvar för hästen under längre eller kortare tid.

Passet ska makuleras när hästen dör

När hästen dör ska passet makuleras och du ska meddela utfärdande förening att hästen är död så att den kan avregistreras i föreningens register.

Mer information hittar du hos jordbruksverket

Hästpass