Akvariefiskar

Om du har ett akvarium måste du följa djurskyddsreglerna för akvariefiskar. Reglerna gäller akvariefiskar som hålls för sällskap och hobby.
Akvarium med grus, stora stenar,träbitar och växter

Det är mycket viktigt att fiskarna har anpassad kvalité på vattnet efter vilka arter som finns i akvariet. Du måste även anpassa tekniska hjälpmedel som luftpumpar och reningsanläggningar efter fiskarten och antalet fiskar. Det är viktigt att vattenkvalitén är stabil.   Akvariet bör inte vara mindre än 40 liter. Volym, yta och djup ska vara anpassat efter fiskarnas storlek, antal och beteende.   Fiskar behöver ha möjlighet att söka skydd och gömma sig. Därför måste minst en sida av akvariet vara insynsskyddad. Även inredningen i akvariet ska medverka till att ge fiskarna skydd.  

Fodret

Fodret som du utfodrar dina fiskar med ska vara anpassat för arten.

Fiskar får inte hållas i klotformade akvarier

På grund av att det är svårt att uppfylla fiskarnas krav på volym, syresättning och inredning i dessa. Vattenytan som syresätter akvariet blir för liten och det kan orsaka syrebrist i vattnet.  

I vissa fall behöver du ha ett tillstånd

Om du driver en yrkesmässig verksamhet med fiskar eller om du upplåter, förvarar eller utfodrar andras fisk i större omfattning behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen. En verksamhet är av större omfattning när den bedrivs med sex eller fler akvarier.

I andra fall behöver du inte ha ett tillstånd

Fiskar som används för att behandla psoriasis och för fiskpedikyr definieras inte som sällskapsfiskar. Därför behöver du inte ha något tillstånd från länsstyrelsen om du har den typen av verksamhet med fisk. Dessa fiskar ska dock hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

 

  

Mer information hittar du hos jordbruksverket

 

Akvariefiskar