Öppet öga

Öppet öga är en informationskampanj som Länsstyrelsen i Västerbotten varit med att ta fram tillsammans med flera andra län i Sverige. I Västerbotten kommer den att utföras i nära samarbete med Polisen och Kustbevakningen. Broschyren som finns till kampanjen hittar du till höger.
Foto: Mats Forslund

Vår förhoppning är att få mer information om vilka områden i länet som det kan vara problem med att djur eller växter blir störda under de tider som de är skyddade.

Om du misstänkter att djur eller växter blir störda eller utsatta för brott kan du kontakta Polisen, Kustbevakningen eller Länsstyrelsen.

När du ringer eller mejlar till polisen och kustbevakningen har du möjlighet att vara anonym. Hos Länsstyrelsen är det enklast att använda "skicka meddelande" under Kontakta oss till höger och där inte ange din mejladress om du vill vara anonym. Annars kan du ringa och fråga någon av våra handläggare. För de andra myndigheterna hittar du kontaktinformationen nedan:

Nationella operativa avdelningen (vid rikstäckande brottslighet)

E-post: Und_desken.noa@polisen.se

Underrättelseenheten i Västerbotten

E-post: Und.po_vasterbotten@polisen.se

Regionala underrättelsesektionen (bevakar hela norra regionen; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland)

E-post: Und-desken-region-nord@polisen.se

Kustbevakningen

Ring 08-789 79 94 eller skicka e-post till vb.krn@kustbevakningen.se