Artskydd och CITES

Vill du sälja uppstoppade fåglar? Anordna ett reptilexpo? Är du konservator eller djurhandlare? Då kan du behöva tillstånd enligt artskyddsförordningen eller ansöka om CITES-intyg.
Kungsörnsungar i bo

Vilka arter berörs?

Idag är mer än 30 000 arter av vilda djur och växter i världen hotade till sin existens. Arterna skyddas genom den svenska lagstiftningen i Artskyddsförordningen och genom den internationella överenskommelsen som brukar kallas CITES. Bestämmelserna gäller:
  1. Fåglar som lever vilt inom EU, dvs. alla svenska fåglar
  2. A- och B-listade CITES-arter. Se bilagorna till rådets förordning på Jordbruksverkets hemsida. A-listade arter markeras med I och B-listade med II.
  3. Arter som finns upptagna i bilagan till Artskyddsförordningen.

Försäljningsförbud mot vilda fåglar och vissa andra djur 

Det är förbjudet att sälja, köpa, byta eller annonsera om försäljning av levande eller döda fåglar som lever vilt inom EU. Det gäller även djur som är markerade med N eller n i bilagan till artskyddsförordningen, t.ex. våra stora rovdjur och många andra djur.

Det finns vissa undantag från förbudet, t.ex. för konservatorer med verksamhetstillstånd och lagligt fällda djur (måste kunna bevisas). 

Mer information om artskydd och CITES

Jordbruksverket kan ge CITES-intyg och intyg om dispens från artskyddsförordningens förbud mot transport, förvaring, import och export.

Naturvårdsverket kan ge intyg och dispens från artskyddsförordningens förbud mot försäljning, köp, byte m.m.   

Läs mer under rubikerna Levande djur och Uppstoppade/döda djur.

Brott mot artskyddsförordningen eller CITES?

Ring Polisen, 114 14, eller Länsstyrelsens naturbevakare, 010-225 40 00.

Statens vilt

Vilt av arterna nedan som omhändertas, påträffas döda eller dödas när sådant djur är fredat, tillfaller staten. Detta finns reglerat i jaktlagen och jaktförordningen.

björn bivråk salskrake sommargylling
varg tornuggla svarthalsad dopping fjällgås
järv hökuggla skärfläcka skräntärna
lo berguv gråspett svarttärna
myskoxe fjälluggla vitryggig hackspett storkar
fjällräv lappuggla  mellanspett örnar
utter slaguggla kungsfiskare glador
valar rördrom blåkråka falkar
fiskgjuse lunnefågel härfågel kärrhökar