Vännäs Fastigheter AB beviljas statligt stöd för byggande av hyresrätter

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja det kommunala bolaget Vännäs Fastigheter drygt 4,5 miljoner kronor i stöd för att bygga 32 lägenheter i centrala Vännäs.

Projektet påbörjades i september 2016 och lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under hösten 2017.

Totalt beräknas det kosta 36 miljoner kronor. Samtliga lägenheter kommer att hyras ut i block till Vännäs kommun under 4,5 år.

Länsstyrelsen har också beviljat Vännäs Fastigheter drygt 900 000 kronor i stöd för ombyggnad av fastigheten Pollux 7 för att bygga sex nya lägenheter som beräknas stå färdiga i slutet av 2017.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyres- och studentbostäder. Stöd får ges för ny-, om- och tillbyggnad av hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist och för att bygga bostäder för studerande.

Stödet är villkorat med att bostäderna bland annat ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion och att det finns ett tak för vilka hyror fastighetsägaren kan ta ut.