Kulturreservat

Finngården Juhola, vy över gårdsbyggnaderna

Att skydda ett område som kulturreservat gör det möjligt att vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap. De områden som valts ut för att förvaltas som kulturreservat har på skilda sätt präglats av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande.

I Värmland finns det för närvarande två kulturreservat, Juhola finngård och Brattforshedens krigsflygfält.

Varför bildas kulturreservat?

Länsstyrelsen och kommunerna kan enligt miljöbalken (SFS 1998:808) besluta att särskilt värdefulla kulturlandskap ska skyddas som kulturreservat.

Syftet med reservatsförklaringarna är att kunna vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap. När Länsstyrelsen tar beslut om ett kulturreservat är vi också förvaltare och ansvarar för vård och skötsel av värdena där.

Ett kulturreservat kan vara allt från ett karaktärsfyllt jordbruksområde till en kulturhistoriskt intressant industrimiljö – områden som på olika sätt präglas av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande. Kulturreservaten är sammansatta landskap där marker, byggnader, anläggningar, spår och lämningar tillsammans utgör värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer.

 Se och besök kulturmiljöer

Ritamäki

 Platsr.se

Gå till Platsr.se

Platsr är en webbcommunity för personliga historier om platser värda att dela med sig av. Sätt din plats på kartan och berätta för andra. Tjänst via Riksantikvarieämbetet.