Bredband på landsbygden

Bra bredband är lika viktigt på landsbygden som i städerna. Bra kommunikationsmöjligheter är idag en förutsättning för kommersiell service, företagande, tillgång till samhällstjänster, det fungerande civila samhället.
rör till bredband

Länsstyrelsen Värmland, tillsammans med Region Värmland, arbetar aktivt med att stimulera och underlätta utbyggnaden av bredband i länet.

Stöd till bredband på landsbygden

Juridiska personer som kommuner, kommunala bolag och operatörer kan söka stöd för att anlägga fibernät på landsbygden. Detta sker via utlysningar som berör särskilt utpekade geografiska områden.

> Stödansökan, berörda områden och utlysningar

> Frågor och svar

> Krav på offentliga samråd med marknaden

> Krav på samråd och tillstånd vid t ex grävning

> Ansökan om utbetalning

> Varför det är viktigt med utbyggnad av bredband

 

 [fiber, landsbygd, nät, bredband, kommun, Värmland, utbyggnad]

 Externa länkar

> Bredbandsforum 
Regeringens bredbandsstrategi