Offentliga samråd för anläggning av bredband på landsbygden

På den här sidan kommer Länsstyrelsen Värmland att publicera kommande offentliga samråd med anledning av nya ansökningar om stöd till bredband, efter beslut om utlysning eller beslutsomgång, inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

​Enligt regelverket får Sverige bara bevilja stöd där det inte finns någon marknadsaktör som kan bygga ut bredbandsnät på kommersiell grund, inom de närmaste tre åren. Med kommersiell grund menas att inget stöd behövs, utan investeringen kan finansieras med de intäkter som kan tas in via bredbandsnätet.

För att säkerställa att man inte konkurrerar med några marknadsintressen ska ett så kallat offentligt samråd genomföras innan beslut om stöd kan fattas. Samrådet görs genom att kartor över de aktuella områdena presenteras på den här webbsidan under minst en månad innan beslut om stöd kan fattas.