Offentliga samråd för anläggning av bredband på landsbygden

Här publiceras offentliga samråd med anledning av nya ansökningar om stöd till bredband, efter beslut om utlysning eller beslutsomgång, inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014 – 2020. Det offentliga samrådet görs för att kontrollera om någon marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmaste tre åren.

Samrådet görs genom att kartor över de aktuella områdena presenteras på den här webbsidan under minst en månad innan beslut om stöd kan fattas. 

Lämna yttranden över områdesutbyggnad senast 25 oktober 2017

I de sju utlysningarna för bredband inom Landsbygdsprogrammet har nio ansökningar kommit in till Länsstyrelsen Värmland.

Länsstyrelsen ger nu marknadsaktörer som vill bygga ut i dessa områden, utan stöd, möjlighet att lämna synpunkter. 

Om du som marknadsaktör önskar kontaktuppgift till den aktör som ansökt om medel från Landsbygdsprogrammet för Bredbandsutbyggnad, kontakta då Länsstyrelsen, Regional utveckling på telefonnummer 010-224 70 00.

Samtliga ansökningar om bredbandsutbyggnad som inkommit till Länsstyrelsen avser bredbandsutbyggnad med NGA-standard.

Skriftligt yttrande ska skickas antingen med e-post till varmland@lansstyrelsen.se eller per post till
Länsstyrelsen Värmland
FE 36
Box 204
826 25 SÖDERHAMN.

Yttrande ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 25 oktober 2017.
 
Du behöver inte skicka in samma handling på båda sätten.
Vänligen ange diarienummer 602-6906-2017 på Yttrandet, samt namnet på den marknadsaktör som yttrar sig och vilken kommun yttrandet avser.

Områdeskartor (i PDF)

Områdeskartor för planerad fiberutbyggnad. Av områdeskartans dokumentnamn framgår diarienummer, projektnamn och sökande organisation

Arvika kommun
2017 - 3825, Landsbygdsutbyggnad Arvika, Arvika Kommunnät AB
2017 - 3833, Fibernät Arvika Landsbygd, Skanova AB

Filipstads kommun
2017 - 3822, Fiber Östra Värmland Filipstad, IP-Only Networks AB

Forshaga kommun
2017 - 3817, Fiber på landsbygd Forshaga, Forshaga Fibernät AB

Karlstads kommun
2017 - 3823, Fiber till Bygden Karlstad, Karlstad El- och stadsnät AB
2017 - 3831, Fibernät Karlstad landsbygd, Skanova AB

Kristinehamns kommun
2017 - 3820, Fiber Östra Värmland Kristinehamn, IPOnly Networks AB

Storfors kommun
2017 - 3821, Fiber Östra Värmland Storfors, IP-Only Networks AB

Torsby kommun
2017 - 3813, Fibernät Torsby landsbygd, Skanova AB