Boende

Trevåningshus i rött tegel

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder samt energibidrag för bostadshus och vissa lokaler. Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.I arbetet ingår att

  • informera och besluta om statliga stöd
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med boendeplanering
  • genomföra en årlig bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket
  • analysera och redovisa kommunernas arbete med bostadsförsörjningen
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag
  • göra en årlig analys och sammanställning av situationen på bostadsmarknaden i länet.

Bidrag och stöd

Länsstyrelsen administrerar stöd till vissa åtgärder och investeringar inom energi- och bostadssektorn.  
> Bidrag och stöd inom boende

Bostadsförsörjningen i Värmland

Vi arbetar med samverkan mellan kommunerna, Länsstyrelsen, Region Värmland och branschorganisationer för att uppnå de nationella och regionala bostadspolitiska målen.

> Mer om bostadsförsörjningen i Värmland (bostadsmarknadsanalys, flyktinger, hemlöshet, med mera)