Diarium

Skärmbild från diariemiljön i Platina
I diariet registreras dagligen nya ärenden, handlingar i pågående ärenden samt när beslut fattas i ärendena. Via länsstyrelsernas diarier på webben får du tillgång till ärenden som är registrerade från och med 8 juni 2011.

> Sök i Länsstyrelsernas webbdiarie 

> Att ta del av och begära ut allmänna handlingar

Om webbdiariet

Ärenden publiceras på webben i samband med att de registreras, det vill säga diarieförs, men ordnas efter inkomstdatum eller upprättandedatum. Detta innebär att det inte går att söka fram enskilda handlingar i ett ärende utifrån handlingens ankomstdatum. Webbdiariet listar endast övergripande information om ärenden och handlingar, inte deras innehåll eller dokumenthandlingar. 

Alla ärendegrupper presenteras inte via webben och i vissa fall kan publicering av informationen begränsas med stöd av personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

För mer information

Vill du veta mer om ett enskilt ärende, kontakta handläggaren.

Vill du veta mer om registreringen i diariet eller önskar att ta del av allmänna handlingar, kontakta Länsstyrelsen Värmland på telefon 010-224 70 00 eller via e-post varmland@lansstyrelsen.se.

Sök i diariet

Så här söker du i länsstyrelsernas webbdiarier:

Välj först vilket läns diarium du vill söka i. Du kan sedan välja att antingen söka på diarienummer eller på rubrik.

Söka på diarienummer
Våra diarienummer består vanligtvis av tre grupper av siffror till exempel 403-123456-2012. I fältet diarienummer skriver du bara in de två sista grupperna, det vill säga 123456-2012 i detta exempel.

Söka på rubrik
I fältet rubrik kan du söka på vad ärendet handlar om, som till exempel medborgarskap eller avfall. Du behöver bara fylla i ett fält för att söka. Har du diarienummer fyller du i det, annars fyller du i rubrik.

Observera att du inte ska fylla i fälten "org enhet" eller "kommun" om du fyller i fälten diarienummer eller rubrik. Kontrollera att det är rätt årtal i fältet för Ärendet Inkommet/Upprättat.

Om du  vet ungefär när ärendet kom in kan du fylla i det för att få mindre antal träffar att söka bland när du söker på rubrik. När du fått fram ditt resultat kan du klicka på diarienumret så får du upp vilka handlingar vi har fått in i ärendet.  

Om du inte hittar det ärende du söker kontakta oss gärna.