Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsens byggnad sedd över Klarälven i Karlstad

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen Värmland leds av landshövding Kenneth Johansson och länsråd Johan Blom. Tillsammans utgör länsråd och landshövding Länsstyrelsens länsledning.

I fokus

  
  
Description
  
  
  
  
Lediga tjänsterhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-ledigajobb.jpg
Se om vi har några aktuella tjänster ute, möjligheter till praktik, med mera.
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/om-lansstyrelsen/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/Pages/default.aspxIn page navigation
Sök i diarietHär kan du se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten.
I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader.
/Varmland/Sv/om-lansstyrelsen/diarium/Pages/default.aspxIn page navigation
Kontakt och öppettiderhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-oppettider.jpg
Öppettider i receptionen, vår organisation, kontaktuppgifter till chefer med mera.
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/kontakta-oss/Sidor/default.aspxIn page navigation
Våra aktuella upphandlingarhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-upphandling.jpg
Inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel undersökningar och utredningar.
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/om-lansstyrelsen/upphandlingar/Pages/default.aspxIn page navigation
Landshövdingens kalenderhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-kalender.jpg
Aktiviteter och datum för landshövdingen under gällande månad.
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/Pages/Kalender_landshovdingen.aspxIn page navigation
Möt några av våra medarbetarehttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-medarbetare.jpg
Några röster från medarbetare på Länsstyrelsen om att jobba på myndigheten.
Presentation av medarbetareIn page navigation

 Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 7000

> Kontakt och öppettider

 Vad tycker våra kunder?

Lämna in kompletteringar och yttranden i ditt ärende via en e-tjänst. Handlingarna kommer automatiskt in i ditt ärende och du får en bekräftelse direkt att vi tagit emot dem.

> Lämna in kompletteringar och yttranden i ditt ärende (e-tjänst)

GIS och kartor

Publika tjänster 

SvenskaFiskeregler.se - direkt till karttjänst för att söka fram rätt fiskeregler för ett visst område.

Sveriges länskarta
Med hjälp av Sveriges länskarta kan du enkelt få reda på natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och i andra län.

Vindbrukskollen - Nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk.

VISS-kartan - I vattenkartan kan du hitta geografisk information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige.

WebbGIS - regionalt planeringsunderlag - för Värmlands län.

Länsstyrelsernas Geodatakatalog - geografiska underlag för natur- och kulturvärden, riksintressen, miljöövervakning och en hel del annat.

GIS-data att ladda ner

Länsstyrelsernas GIS-tjänster - WMS-tjänster och nationell geodata från länsstyrelserna och andra myndigheter.

Andra kartverktyg

Skyddad natur - Naturvårdsverkets kartverktyg visar vilka områden som är skyddade och vilken form skyddet har.