Salmonellafall hos katter ökar – tänk på hygienen

Under sen- och vårvintern brukar antalet salmonellafall hos katter öka. I år har fallen börjat komma tidigare än vanligt och extra många katter har rapporterats som smittade både i landet och i länet. I Värmland har hittills i år 18 salmonellasmittade katter upptäckts i flera kommuner i södra och mellersta delarna av länet.

​Den här tiden på året samlas många fåglar vid fågelbord och andra fågelmatningsställen. De är då extra lätta byten för katter. Katterna smittas vanligen när de jagar döda eller sjuka småfåglar eller kommer i kontakt med avföring från smittbärande fåglar. Andra smittkällor kan också förekomma, såsom rått kött, smittat kattfoder, smågnagare eller smitta i miljön.

Symtomen hos smittade katter varierar. En del katter får endast lindriga symtom som går över av sig själv, andra katter får mer allvarliga symtom med diarré som ibland är blodblandad, aptitlöshet, feber, kräkningar och nedsatt allmäntillstånd. I värsta fall kan infektionen leda till döden.

Kontakta veterinär vid misstanke om salmonella

Om du misstänker att din katt har fått salmonella bör du uppsöka veterinär som kan göra en klinisk bedömning och ta avföringsprover på katten samt ge den behandling vid behov. Oftast är behandlingen understödjande, antibiotikabehandling undviks i största mån.

God hygien minskar smittrisken

Salmonella kan smitta mellan olika djur och även till människa.
Misstänker eller vet du att din katt är smittad, men även om du har en utekatt, är det viktigt med god hygien. Salmonellabakterier sprids från kattens avföring och med föremål eller vatten som har förorenats med avföring.

  • Tvätta händerna noga när du har hanterat den sjuka katten, efter rengöring av kattlåda och andra föremål som kan ha blivit förorenade samt när du torkar upp eventuella kräkningar.
  • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk eller andra ytor med anknytning till livsmedel.
  • Var extra noga med all handhygien och tvätta händerna före matlagning och efter toalettbesök.
  • Låt småbarn tvätta händerna under vuxens uppsikt.
  • Diska kattens mat- och vattenskål noggrant med en egen diskborste.
  • Man bör begränsa alltför nära umgänge mellan katten och barn, det är till exempel olämpligt att en salmonellainfekterad katt sover i barnens säng.
  • Salmonellapositiva katter bör inte vistas i utrymmen där foder till andra djur förvaras och inte vistas i stall och ladugårdar.
  • Så länge katten har symtom bör den om möjligt hållas inomhus. Finns det flera husdjur i hushållet bör extra god hygien råda för samtliga under den tid som det finns en infekterad katt i hushållet, även om de andra djuren inte visar symtom.

Försök hålla katter borta från fågelmatning

Det bästa sättet att hindra katter från att bli smittade är att hålla dem borta från fågelbord. Det kan dock vara svårt i praktiken. Har du själv fågelbord, försök att hålla rent bordet och marken under och tvätta noggrant händerna när du har fyllt på, skött om fågelbordet eller gjort rent. Tänk på att småbarn helst inte ska leka i nära anslutning till fågelbord och andra fågelmatningsställen.

Mer information

> Många fall i januari av salmonella på katt (sva.se)

> Om salmonella hos katt (sva.se)