Vi förbereder oss gemensamt i Värmland för en möjlig vårflod

Snömängderna är större än normalt i länet och norr över. Det blir vädret den kommande tiden som blir avgörande för om vi kommer ha en riklig vårflod eller inte i våra större vattendrag såsom Byälven och Klarälven. De större dammägarna är redan aktiva genom att bereda plats i sina dammar. I övrigt ser olika samhällsfunktioner över planering och beredskap.

​Med varma dagar och kalla nätter samt lite regn kommer vårfloden att passera närmast obemärkt medan varma nätter och mycket regn kan orsaka en vårflod som påverkar samhället och enskilda mer än normalt.

Det du som enskild kan göra om du bor nära vattendrag är att se över ditt hem och dina ägodelar. Om du till exempel förut haft problem med vatten i källaren under vår- och försommar bör du ha förberett att flytta upp viktiga saker samt skaffa en enkel pump. Har du båt eller andra värdesaker uppställda nära vattnet bör du förankra eller flytta dem.

Räddningstjänst och andra samhällsfunktioner kommer att bistå vid en översvämning men vid stora problem måste de prioritera samhällsviktig verksamhet som till exempel vårdinrättningar och skolor.

Via kommunernas och dammägarnas webbplatser kan du få löpande information om läget för en kommande vårflod och höga flöden. Via SMHI.se kan du även ta del av uppdaterade hydrologiska beräkningar.

Regional samverkan

Fredag 9 mars möttes älvgruppen för Byälven, en sammanslutning där intressenterna runt älven avhandlar den nytta och de risker som älven medför. Huvudämnet för mötet var risken för vårflod och hur vi gemensamt förbereder oss för höga flöden. I älvgruppen sitter kommunerna och deras räddningstjänster, dammägare, SMHI och deras norska motsvarighet NVE, Lantbrukarnas Riksförbund, Trafikverket, Sjöfartsverket samt Länsstyrelsen Värmland.