Spela roll!

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kampanjen Spela roll! En kampanj som synliggör barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 7, den 12-18 februari 2018.

I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången 2011. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket. I år riktar den sig mot förskolan - Förskolan spelar roll!

Förskolan är en verksamhet där pedagogerna i hög utsträckning har kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Det gör att förskolans personal har stora möjligheter att upptäcka och se barn i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Därför är förskolans personal målgrupp för 2018 års uppmärksamhetsvecka.

Det finns många barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Många av barnen kommer att klara sig bra. Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna.

duspelarroll.se finns studiematerial för dig som arbetar inom förskolan. Studiematerialet är ett exempel på hur förskolor kan arbeta kring barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket, men är också användbart när det gäller andra allvarliga händelser i familjer med barn i förskoleåldern.

I samband med den nationella uppmärksamhetsveckan vill vi därför gärna veta om din personalgrupp har behov av information och utbildning inom ANDT-förebyggande arbete och stöd till föräldrar/vårdnadshavare. Hör gärna av er till oss med önskemål och förslag.

Karin Lidén
Föräldrastödssamordnare
karin.liden@lansstyrelsen.se
010-224 73 04

Zara Svensson Birath
Länssamordnare för ANDT-frågor
010-224 73 08 
zara.svensson.birath@lansstyrelsen.se  


Den återkommande uppmärksamhetsveckan arrangeras av en rad organisationer som till exempel Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Hela människan, JUNIS och Stiftelsen Trygga Barnen.