Upphandling: Invänding renovering av fastighet i naturreservatet Tiskaretjärn

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på inre målning, tapetsering, golvbehandling och justering av dörrbeslag i huvudbyggnaden i naturreservatet Tiskaretjärn.

​Utvärderingen sker efter värderingsprincipen "lägsta pris" vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst pris antas som leverantör.

Uppdragets omfattning

Invändig ytskiktsrenovering på plan 1 och 2 bortsett från FÖRRÅD, WC, BAD/TVÄTT samt PASSAGE på plan 2. Väggar, tak, dörrar och lister målas och i vissa fall tapetseras. Golv behöver slipas och lackas i enlighet med byggbeskrivning. Dörrbeslagen justeras.

Se fullständigt underlag och villkor i offertförfrågan och tillhörande bilagor.

> Offertförfrågan med beskrivning av uppdrag (PDF)
> Byggbeskrivning bostadshus invändig målning (PDF)
> Rumsbeskrivning befintligt bostadshus (PDF)
> Rumsbeskrivning utförande bostadshus (PDF)
> Handlingsförteckning över förfrågningsunderlaget (PDF)

Ritningar:
> A49-1-110 PLAN 1 BEFINTLIGT (PDF)
> A49-1-111 PLAN 2 BEFINTLIGT (PDF)

Bilagor:
> Formulär till anbud (PDF)
> Leverantörsförsäkran (PDF)
> Arbetsmiljöplan Bas P (PDF)
> Avtalsutkast (Word)
> Kartor och vägbeskrivning (PDF)
> Fotografier bostadshus (PDF)

Lämna anbud

Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan skickas till ett antal entreprenörer samt annonserats på Länsstyrelsens webbplats.

Offert ska lämnas senast 2017-10-06 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara giltig till och med 2017-10-30.

Länsstyrelsen Värmland
651 86 KARLSTAD

Besöksadress: Våxnäsgatan 5

Frågor och svar

Frågor besvaras av Länsstyrelsens kontaktperson, Lars Furuholm.
Frågor med vidhängande svar presenteras på Länsstyrelsens webbplats senast 17-10-02. Med hänsyn till denna tidsgräns måste frågor ställas senast 17-09-27.

Bakgrund och beskrivning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av Naturvårdsverkets fastigheter i länet i vilket det bland annat ingår att utföra nödvändig byggnadsvård. Naturreservatet Tiskaretjärn utgörs av jordbruksmarker med tillhörande gårdsbebyggelse. Syftet med skötseln av reservatet är att bevara och vårda ett ålderdomligt odlingslandskap och en viktig del i upplevelsen är gårdsmiljön.

Gårdens bostadshus byggdes runt 1890 och har ett högt kulturhistoriskt värde med genuina detaljer. Byggnaden har fem rum och kök fördelat på två plan. Det står på torpargrund, har timmerstomme med träbeklädnad. Bostaden används som året runt boende.

Bostadshuset är idag utrustat med vattenburen värme (bergvärme), ett badrum samt kök med rinnande vatten och vedspis. Husets fönster och fönsteromfattningar har sedan 2014 renoverats i olika etapper och beräknas vara helt klart invändigt senast 2018-06-30. Skiffertaket är omlagt och fasadpanel utbytt på tre sidor 2014.

Gården har haft samma brukare under 16 års tid men står nu inför ett skifte av brukare. I samband med brukarbytet skall bostadshuset ytskikts renoveras.