Tidig dialog mellan stat och kommun för fler bostäder

Det blir enklare att bygga bostäder om kommun och länsstyrelse samarbetar tidigt. Nu ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och länsstyrelserna ut ett gemensamt inspirationsmaterial om vilka framgångsfaktorerna är och hur samarbetet blir framgångsrikt.

- Vi har redan idag tidiga dialoger med kommunerna men vi vill vidareutveckla arbetssättet. Förhoppningen är att vi tillsammans med kommunerna ska hitta bra samverkansformer för att öka förståelsen för varandras roller och uppdrag. Allt för att underlätta och effektivisera planprocesserna, säger Kenneth Johansson, landshövding i Värmlands län.

Fyra framgångsfaktorer

I den gemensamma skriften ”Tidig dialog ökar bostadsbyggandet” presenteras framgångsfaktorer för samarbetet mellan parterna inför planeringen av nya bostäder.

Utöver att ha en tidig dialog och att skaffa sig en gemensam lägesbild är det också viktigt att kommuner och länsstyrelser samordnar sina processer och att se till att använda sig av rätt kompetens vid rätt tillfälle.


Så kan dialogen genomföras

I skriften presenteras också förslag på hur kommuner och länsstyrelser kan gå tillväga när de bjuder in till och genomför tidiga dialoger. I två reportage berättar företrädare för Håbo kommun, Falu kommun och de berörda länsstyrelserna hur deras tidiga dialoger har effektiviserat planeringen av nya bostäder. Syftet med dessa lokala exempel är att kommuner och länsstyrelser ska kunna lära av varandras erfarenheter.

- Vi hoppas nu kunna inspirera till fler tidiga dialoger runt om i landet, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

> Tidig dialog ökar bostadsbyggandet (PDF)