Var med och inventera rovdjuren i länet

Under förra vintern körde eller gick Länsstyrelsens medarbetare drygt 2600 mil för att söka efter och följa spår av rovdjur över hela länet. Att söka av stora ytor tar mycket tid. Men med allmänhetens hjälp av färska observationer av rovdjur kan betydligt mer och omfattande information samlas in med kort varsel. Information som innebär ett stort värde för vilt- och älgförvaltningen. Nu i oktober startar inventeringsperioden för varg och lodjur så var med oss att få ner de 2600 milen till mer färska spår av varg och lodjur
Vargspår invid klövspår, troligtvis älg, i soligt snölandskap

​Länsstyrelsen genomför årliga rovdjursinventeringar i länet för att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. Den 1 oktober startar inventeringsperioden för varg och lodjur. Nu vill vi passa på att påminna om varför dessa inventeringar görs och varför allmänhetens medverkan i att observera och rapportera in spår och spillning har en tydlig inverkan på förvaltningen av rovdjursstammarna.

- Då till exempel förvaltningen av älgstammen bygger mycket på inventeringsresultatet från rovdjur, hoppas vi att de som rör sig mycket i skog och mark verkligen ser nyttan med rovdjursobservationer. För det är ett aktivt sätt att göra skillnad. Oavsett vad man tycker om rovdjurspolitiken så är ett bra inventeringsunderlag en förutsättning för väl grundade beslut och för sakliga och konstruktiva diskussioner om förvaltningen, poängterar Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Din medverkan har betydelse

Genom att rapportera rovdjursobservationer bidrar du till

 • En väl fungerande älgförvaltning i Värmland
  Rovdjursobservationer och DNA-prover är ett av de viktigaste underlagen för älgförvaltningen i Värmland. Genom att rapportera eller samla in DNA-prover från björn och varg kan förekomst och revir kartläggas mer noggrant. Utan väl dokumenterad kunskap om vargrevirens utbredning och förekomsten av björn, är det exempelvis svårare att beräkna hur många älgar som rovdjuren tar. Därmed blir det svårare för älgskötselområden att uppnå målen i sina älgskötselplaner. 
 • En bättre uppskattning av det totala antalet vargar
  Genom att samla in och analysera DNA-prover från varg, blir det ett mer detaljerat underlag för uppskattning av antalet vargar. Den gällande metoden att räkna vargar är att gångra antalet bekräftade föryngringar (valpkullar) med en omräkningsfaktor. Den faktorn har varit 10. Men genom att samla in mer DNA genom spillning och färska observationer den här vintern är förhoppningen att forskarna får ett mer kvalitetssäkrat underlag för hur vi ska se på omräkningsfaktorer framöver. Vinterns extra insatser består i att Jägareförbundet samlar alla vargspillningar som de hittar och länsstyrelsernas extra insats består i att även spåra och samla DNA-prover från ensamma vargar i och utanför revir.
 • Ett bättre underlag till beslut om licensjakt och skyddsjakt
  Kunskap om hur många vargar, lodjur och björnar det finns, var de finns och vilka problem man har upplevt i sitt närområde är grundläggande för beslut om jakt på dessa arter.

Följ inventeringsresultat och rapporter

Inventeringsresultaten kan du följa allt eftersom via www.rovbase.se. Här finns alla rovdjursobservationer och DNA-prover som Länsstyrelsen registrerar. Vi gör även löpande lägesrapporter under säsongen vilka du kan nå via bloggen Viltförvaltning Värmland.

Alla inventeringsresultat från 1 oktober 2016 till 30 september 2017 finns i rapporten Inventeringsrapport 2016–2017. En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands län (publikationssida).

 

​Så kan du delta i rovdjursinventeringar

 • Rapportera observationer omedelbart så att vi hinner till platsen innan spår eller DNA förstörts.
 • Använd mobilappen Skandobs touch och skicka rapporten direkt från platsen. Appen tar koordinaten från platsen där du står, och ett sms skickas till fältpersonal.
 • www.skandobs.se kan du rapportera hemifrån, genom att lägga in en observation i en karta. Även här skickas ett sms direkt till Länsstyrelsens fältpersonal.
 • Foton och film på rovdjur kan användas i inventeringen, om vi kan fastställa var och när fotot/filmen togs. Bilder från övervakningskameror kan endast användas om de har tillstånd.
 • Tipsa oss gärna om platser som lämpar sig för att sätta upp en övervakningskamera. Det kan vara platser där rovdjur ofta passerar eller rovdjursdödade älgar eller rådjur.
 • Ta kontakt med Länsstyrelsens fältpersonal om du vill följa med ut för att se hur inventeringen går till eller om du vill ha provtagningsmaterial för att själv kunna samla in DNA från varg- eller björnspillning.

Relaterat

> Djur och natur - Rovdjur - Inventering och rapportering

 

[varg, tik, revirmarkering, spår, spillning, vargbajs, björnbajs, räkna]