Upphandling: Slåtter i tre skyddade områden (AVSLUTAD)

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på slåtteruppdrag i tre skyddade områden i Värmland.

Upphandlingen gäller fem deluppdrag rörande slåtter och i tre skyddade områden i länet, naturreservaten/Natura 2000-områdena Ritamäki i Torsby kommun och Yttre Hedane i Säffle kommun samt Natura 2000-området Tegen i Årjäng kommun.

Mål och syfte

Det övergripande målet med slåtter i skyddade områden i Värmland är att ängsmarkerna i respektive område ska vara väl slagna och skötta.

Åtgärderna består av:

  • manuell slåtter med klippande/skärande redskap,
  • slåtter med klippande/skärande slåtterbalk kopplad till antingen häst, fyrhjuling eller traktor,
  • restaureringsslåtter (t.ex. med röjsnöre, lie, manuell slåtterbalk)

Omfattning

  • 6,4 ha manuell klippande/skärande slåtter fördelat på tre ytor inom Yttre Hedane och Ritamäki naturreservat,
  • 5 ha slåtter med slåtterbalk dragen av t ex häst eller traktor fördelat på vardera en yta inom Tegen och Yttre Hedane naturreservat,
  • 0,4 ha restaureringsslåtter inom Ritamäki naturreservat (ingår i samma deluppdrag som en angränsande yta med manuell slåtter).

Förfrågningsunderlag

Detta förfrågningsunderlag består av:

  • Förfrågningsunderlag
  • Bilaga 1A-E: Kravspecifikationer för deluppdrag A-E
  • Bilaga 2: Avtalsutkast för ett deluppdrag

Förfrågningsunderlaget  tar upp de formella bitarna och ger en överblick över deluppdragen.

Till förfrågningsunderlaget hör bilagor 1A-E som är kravspecifikation för respektive deluppdrag. Det är i kravspecifikationen det står vad som ska göras, inklusive en beskrivning över förutsättningarna i respektive område. Bifogat finns också ett avtalsutkast som visar det avtal som kommer att tecknas med respektive uppdragstagare. 

Frågor och svar

Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2015-03-09.

Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2015-03-11.

Ändringar och kompletteringar

Om förfrågningsunderlaget behöver ändras eller kompletteras kommer dessa att publiceras på http://www.opic.com och på Länsstyrelsens webbplats (denna sida) senast 2015-03-11.

Kontaktuppgifter

För övergripande frågor eller frågor om Ritamäki:
Eva Nohlgren, 010-224 74 84, eva.nohlgren@lansstyrelsen.se

För frågor om Yttre Hedane och Tegen:
Björn Nilsson, 010-224 74 45, bjorn.h.nilsson@lansstyrelsen.se

Lämna anbud

Anbudet ska vara inkommet senast 2015-03-16. Anbudsgivaren svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas inte.

Anbudet är tydligt märkt med ”Anbud upphandling Slåtter” och ”dnr 512-953-2015”.

Observera att anbud via fax eller e-post inte accepteras.

Anbud sänds till nedanstående adress alternativt lämnas personligen eller genom bud.

Länsstyrelsen Värmland 
Ekonomi
Våxnäsgatan 5 651 86 Karlstad

 


Förfrågningsunderlag