Lyckad start för nätverket EEnet

- Energicoach hjälper företag att minska sin energianvändning!

Företagsnätverket EEnet hjälper små och medelstora företag att minska sin energianvändning. Genom kartläggningar, åtgärdsplaner och ett nytt ”livscykel-tänk” så är målet att minska deltagarnas förbrukning med 15 procent.

​Vem vill inte minska sina kostnader och samtidigt vara klimatsmart? I projektet EEnet, som står för Regionalt företagsnätverk för energieffektivisering, kan små och medelstora företag med en energianvändning större än 1000 MWh/år, få hjälp med just detta.

EEnet förvaltas centralt av Energimyndigheten och i Värmland finns just nu två nätverk i gång, ett industrinätverk i Länsstyrelsen Värmlands regi och ett fastighetsnätverk som leds av Region Värmland. EEnet är en del i Länsstyrelsen Värmlands arbete för att nå klimatmålen i Agenda 2030.

Nio deltagare

Länsstyrelsens nätverk har just nu nio deltagare. Det startades under hösten 2016 och består av Wermlands mejeri, Mejeritransporter, Maxi Ica Stormarknad Kristinehamn, Maxi Ica Stormarknad Karlstad, Accona, Wiréns åkeri, AnVa Polytech, Hemgården samt TetraPak Sunne.

I nätverket får företagen hjälp att söka ekonomiskt stöd för energibesparingar och att genomföra eller uppdatera en energikartläggning i sin verksamhet. Arbetet sker strukturerat med stöd av nätverkets projektledare och energicoach. 150 timmars expertrådgivning samt 3-4 nätverksträffar per år ingår i medlemskapet. Målet är att företagen som deltar ska spara 15 procent energi.

Karolina Hasselroth är projektledare och Pierre Kadin är nätverkets energicoach.

​Projektledare och energicoach

Karolina Hasselroth är projektledare för EEnet vid Länsstyrelsen Värmland. Hon har en magisterexamen i miljövetenskap och har arbetat i tio år med miljöstrategiska frågor, drivit en hel del projekt samt arbetat med miljödiplomering av företag sedan 2011. Karolina fungerar som stöd och bollplank åt företagen i nätverket och håller koll på vad som händer vid Energimyndigheten.  

Pierre Kadin är nätverkets energicoach. Han är civilingenjör i energiteknik på teknikkonsultföretaget ÅF och har arbetat med energikartläggningar och energibespararingsåtgärder i 11 år, mest inom industrin.

Kartläggning ger helhetsbild

- Nätverket är i kartläggningsfasen nu, berättar Pierre, det är den första fasen i projektet och det är nu vi ritar kartan! När den är klar ska alla ha en uppdaterad energikartläggning för de kommande tre åren.

Genom kartläggningen skapar man en helhetsbild av företagets energianvändning och man ser var fokus ska ligga för att spara energi. Det kan vara ventilationen, värmning, styrning, överkapacitet, tryckluft, kylmaskiner samt processer som är igång när de inte används. Allting detaljstuderas.

Karolina och Pierre är överens om att de företag som deltar har en önskan om att ligga lite i framkant, att de är mycket ambitiösa trots att det inte alltid finns så mycket resurser till det här arbetet. Vardagen kommer emellan och då är det viktigt att vi finns med och stöttar, säger de.

Nätverksträffar

Efter tre givande nätverksträffar, där företagarna träffats och diskuterat energifrågor med varandra och även fått en del utbildning, så har medvetenheten bland företagen höjts ordentligt.

 - Och i höst tar vi nästa steg och hjälper företagen att sätta upp åtgärdsplaner, berättar Karolina. Vi ska utbilda, planera, undersöka, kort och gott lösa problem! Och när vi avslutar projektet så hoppas vi att företagen har tagit till sig metodiken och kan driva arbetet med energieffektiviseringar vidare själva.

Ny syn på investeringar

- Vi vill att företagen ska börja se på investeringar med andra ögon och i ett längre perspektiv, säger Pierre

Förut har det handlat mycket om "payoff" vilket innebär att man räknar ut hur många år det tar innan en investering börjar ge vinst i pengar. Ett mål med nätverket är att företagen ska börja se till "livscykelkostnaden" som innebär att även mervärden som produktens livslängd, energiförbrukning och underhållsbehov räknas in. Då kan en dyrare produkt bli billigare i långa loppet. Vinsten kanske kommer senare men blir större eftersom den pågår under längre tid. Här finns även mervärden som handlar om att sätta en miljövänlig profil på företaget.

- Energifrågan prioriteras högre hos företagare nu än när jag började som energikonsult, menar Pierre, och det är positivt! Incitamenten har blivit större, kostnader och miljöhänsyn har blivit en viktigare fråga och det har blivit betydelsefullt att ha en hög miljömedvetenhet gentemot kunderna.

Än finns det möjlighet för fler företag att hoppa på tåget!

- Projektet har blivit förlängt till 2020 och vi har även möjlighet att plocka med något mer företag nu före semestrarna. Den som är intresserad och tillhör målgruppen kan höra av sig till mig direkt, avslutar Karolina.

 Med stöd av:

Länsstyrelsen Värmlands arbete med Klimat och energi.