Miljö och klimat

Forsande vatten över stenar i Vägån

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

I fokus

  
  
Description
  
  
  
  
Åtgärder som utförs i vattenhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-vattenfors.jpg
I princip alla åtgärder som utförs i vatten och som innebär en fysisk förändring av vattenområden kallas vattenverksamhet
VattenverksamhetIn page navigation
Stöd för lokala klimatinvesteringarhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-klimatklivet.jpg
Idé om att minska din organisations klimatpåverkan? Sök medel från Klimatklivet.
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspxIn page navigation
Förorenade områdenhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-fororenade.jpg
Inventering och efterbehandling
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Pages/index.aspxIn page navigation
Farligt avfallhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-oljefat.jpg
Transport och hantering av farligt avfall kan kräva tillstånd
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/transport-farligt-avfall/Pages/default.aspxIn page navigation
VISS - vattendatabasenhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-vattendroppe-viss.jpg
I VISS finns klassningar och kartor över större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten
https://viss.lansstyrelsen.se/New tab
Ditt närmsta Vattenrådhttp://www.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/framhavda-sandbank-vattenrad.jpg
Vattenråden är en viktig samtalspartner för myndigheter och kommuner.
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/vattenrad.aspxIn page navigation

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
010-224 7000
 

 Du kan behöva anmäla och ha tillstånd för åtgärder i naturmiljön

Uppgrävt dike genom skogsmark 

Samlad information om anmälan, tillstånd och dispenser vid åtgärder i naturmiljön.

Exempel på åtgärder kan vara grävning, utfyllnad, organiserat friluftsliv, anläggning av enskilda vägar, husbehovstäkter, arbeten med luft- och markledningar med mera.

> Åtgärder i naturmiljön

Yttranden