Medborgarskap

Länsstyrelsen tar emot anmälan om svenskt medborgarskap från dig som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island. Om du är medborgare i ett annat land ska du vända dig till Migrationsverket.


Från 1 juli 2012 ska du vända dig till Länsstyrelsen Dalarna för ärenden om medborgarskap

Anmälan om svenskt medborgarskap

Nedan villkor ska vara uppfyllda vid anmälan om svenska medborgarskap.

Vuxna

Vuxna personer kan få svenskt medborgarskap om de

  • har fyllt 21 år
  • har bott i Sverige de senaste fem åren
  • inte har dömts till fängelse eller någon annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–21 år

Ungdomar kan få svenskt medborgarskap om de

  • har fyllt 18 år men inte 21 år 
  • utan avbrott har bott i Sverige sedan de fyllde 13 år
  • har permanent uppehållstillstånd i Sverige

Barn

Vårdnadshavaren kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap för barn som

  • har bott i Sverige de senaste 3 åren 
  • inte har fyllt 18 år
  • fyllt 12 år och själva lämna samtycke till anmälan
  • har permanent uppehållstillstånd i Sverige

Om barnets vårdnadshavare anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap medföljer deras ogifta barn under 18 år automatiskt. Barnen kan även omfattas om anmälan bara gäller ena vårdnadshavaren, förutsatt att han eller hon har ensam vårdnad om barnet eller har gemensam vårdnad och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Återgå till svenskt medborgarskap

Om du av någon anledning förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall återfå det genom anmälan till Länsstyrelsen.

Dubbelt medborgarskap

Danska, finska och isländska medborgare kan ha dubbelt medborgarskap. Norska medborgare förlorar sitt tidigare medborgaskap när de blir svenska medborgare.

 Medborgarskapsceremonier

De som blir svenska medborgare på annat sätt än födsel ska bjudas in att delta vid en medborgarskapsceremoni som kommunerna ansvarar för att genomföra.

Från och med 2015 är medborgarskapsceremonierna obligatoriska, tidigare var de frivilliga.

> Om medborgarskapsceremonier