Barnens rättigheter

Länsstyrelsen har som statlig myndighet ett ansvar och en skyldighet att arbeta med FN: konvention om barnens rättigheter.
Elever från Vålbergsskolan tillsammans med projektledaren Tanja Ekegren.

Barnkonventionen godkändes 1989 efter att det konstaterats att barnen måste få en egen del inom de mänskliga rättigheterna. Barnkonventionen gäller för alla barn och unga upp till 18 år. I konventionen fastställs att alla barn oavsett bakgrund har rätt att behandlas med respekt. Det finns fyra grundläggande principer som ska vara styrande i tolkningen av vad som står i barnkonventionen. Dessa är:

·        Förbud mot diskriminering

·        Barnets bästa i främsta rummet

·        Rätten till liv och utveckling

·        Rätten att komma till tals.

Länsstyrelsens arbete med barnens rättigheter
Vi på länsstyrelsen arbetar på olika sätt för att förverkliga barnens rättigheter. För att se hur våra beslut påverkar barn och unga genomför vi inom vissa områden barnkonsekvensanalyser. Länsstyrelsen ska arbeta med att införa ett barnperspektiv på verksamheten. Länsstyrelsens verksamhet berör på olika sätt barn och unga och vi vill veta hur. Vi vill veta hur barn och unga vill att Värmland ska utvecklas.