Vårflod 2018

Risken för översvämning på grund av vårfloden är nu över i länet.
De höga flödena under april-maj gav inga allvarliga samhällsstörningar.

Följ utvecklingen

> Följ varningsläget på SMHI:s webb

> Information om tjällossning och vårflod - Trafikverket

Varningsklasser

Varning klass 1 - Besvärligt väder (gul)

Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

> Klass 1 varningar

Varning klass 2 - Mycket besvärligt väder (orange)

Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV. 

> Klass 2 varningar

Varning klass 3 - Extremt väder (röd)

Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV. 

> Klass 3 varningar

Risk för mycket besvärligt väder (blå)

En risk är ingen varning. Risk används vid större osäkerheter i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografiska omfattning. Om osäkerheten i prognosen minskar kan en risk övergå i en varning. 

> Risk

Brandrisk (lila)

Förutsättningar i skog och mark för att bränder uppstår och sprids. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud. Eldningsförbud utfärdas av kommun eller länsstyrelse.

> Brandrisk

Meddelande om höga temperaturer (grön)

Ett meddelande är ingen varning. Det väntas en period med värme som kan innebära problem för riskgrupper. Meddelandet vänder sig framförallt till vårdgivare.

> Meddelande om höga temperaturer