Krisberedskapsveckan, 28 maj - 3 juni 2018

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Med syfte att sprida information om vad en som privatperson kan göra vid en smhällskris initierar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för andra året i rad - Krisberedskapsveckan. Kampanjen sätter fokus på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.
Mörk butik som informerar om att de endast tar kontanter

Kampanjen är en del av en större satsning som MSB gör för att förbättra kommunikationen med medborgarna om hot och risker och om vikten av att alla som kan förbereder sig för att kunna hantera en besvärlig vardag. Kampanjen syftar till att skapa reflektion och att få människor att tänka till kring hur de skulle klara en samhällskris.

Under perioden 28 maj - 3 juni (vecka 22) 2018 hålls Krisberedskapsveckan för andra gången i ordningen. Länsstyrelserna är ambassadörer för kampanjen och erbjuder stöd till kommunerna.

Under Krisberedskapsveckan skickar MSB också ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige. Syftet med informationen är att alla Sveriges invånare ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

I kalendariet nedan finns Värmlands regionala aktiviteter samlade.

MSB servar med löpande information och uppdateringar om veckan, anmäl dig till kommande utskick på Krisberedskapsveckan@msb.se.

Information om krisberedskapsveckan

Aktiviteter i Värmland​

Nedan presenteras de aktiviteter som är på gång i länet i anslutning till och under Krisberedskapsveckan 2018. Har du en aktivitet du vill göra reklam för? Maila information om den till catrin.hasewinkel@lansstyrelsen.se. ​

Nätverksfrukost 28 maj, 08:00-10:30

Krisberedskapsveckan dras igång med ett frukostseminarium på temat Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Föreläsare är Lars Wilderäng.

> Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.

 

Med reservation för lokala programändringar.