Könsstympning

Kvinnlig köns­stympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och konven­tionen om barnets rättigheter. Många vet säkert att kvinnlig könsstympning är förbjuden i Sverige. Men visste du att majoriteten av de som könsstympas inte är kvinnor utan små barn eller spädbarn och att det inte blir allt ovanligare utan att det tvärtom tillkommer det allt fler länder på listan där detta förekommer?

Bild på röd ros. 

Könsstympning är en kränkning av flickor och kvinnors rättigheter och kan ge både fysiska och psykiska besvär. Könsstympningen utförs i 5-12 års ålder men kan också utföras på spädbarn och vuxna. I Socialstyrelsens kartläggning framkom att det i Sverige finns 38 000 flickor och kvinnor som kan ha varit utsatta för någon form av könsstympning. Cirka 1000 av dessa kan bo i Värmland.

Nytt informationsmaterial

Nedan presenteras det informationsmaterial som Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun har tagit fram för att bemöta dessa flickor och kvinnor på ett respektfullt sätt och sprida kunskaper för att förebygga och förhindra kvinnlig könsstympning.