Mottagande av asylsökande i Värmland

Myndigheter och kommuner i Värmland har utökat sitt samarbete för att gemensamt hantera situationen med stort antal asylsökande som kan komma till vårt län. Tillsammans stärker vi upp länets beredskap att kunna erbjuda människor i kris och flykt den hjälp som behövs.

Behov av asylboenden i Värmland

För fastighetsägare och uthyrare:

> Delta i löpande upphandling av asylboenden (migrationsverket.se)

> Hyr ut fastighet till asylboende (migrationsverket.se)

Hur du kan hjälpa till

Det finns många olika sätt att hjälpa till. Framför allt gäller det:

  • Gode män. Som god man hjälper du till med ekonomiska och rättsliga frågor. Vill du bli god man till ett ensamkommande barn (skl.se)?
  • Kontaktpersoner. Du träffar och gör saker tillsammans med ett barn några timmar i veckan.
  • Kontaktfamiljer. Som kontaktfamilj tar du emot barn i ditt hem under 1-2 helger i månaden. Ibland behöver du också vara ett stöd för föräldern.
  • Familjehem. Du öppnar ditt hem för ett barn att bo i. Vill du bli familjehem till ett ensamkommande barn (skl.se)?

Kontakta främst din kommun för hur du kan hjälpa till.

Boende till ensamkommande barn

Öppna boende för ensamkommande barn? Kontakta Inspektionen för vård och omsorg. IVO är den myndighet i Sverige som beviljar tillstånd för dessa boenden.
> Om vård eller boende för ensamkommande barn (ivo.se)

För engagemang och gåvor till asylsökande

Kontakta frivilligorganisationer och församlingar om du vill engagera dig eller ge gåvor.

Krisinformation.se har samlat kortfattad information och länksamling till olika hjälporganisationer > https://www.krisinformation.se/faqer/flyktingsituationen#faq-12787

Förtydligande av boendeformer

Det figurerar olika begrepp och definitioner gällande former av boenden för asylsökande, både bland samhällets aktörer och i media. Via Migrationsverkets webb samt Krisinformation.se finns förklaring samt viss fördjupning. Det är viktigt att vi använder samma begrepp i all kommunikation.

Schematisk bild över olika boendeformer för asylsökande
[Illustration över olika boendeformer med förklaringstexter. Klick på bilden leder till större bild via Migrationsverket.se]

> Olika former av boenden för asylsökande (Migrationsverket.se)

> Fördjupad information om boenden för asylsökande (Krisinformation.se)

 

 Förtydligande av begrepp

Flykting är en person som befinner sig utanför sitt hemland på grund av hot eller en välgrundad fruktan för förföljelse och som inte kan eller vill, på grund av sin fruktan, begagna sig av sitt hemlands skydd. En flykting har rätt till asyl, en trygg fristad.

Asylsökande är en person som ansökt om skydd och som väntar på ett beslut om uppehållstillstånd.

Nyanländ är den formella termen för någon som beviljats uppehållstillstånd. Är inte längre asylsökande och har rätt att stanna.

Kvotflykting är en utländsk medborgare som före ankomst till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt.

 Din kommuns information om flykting- och asylfrågor

> Arvika
> Eda
> Filipstad
> Forshaga
> Grums
> Hagfors
> Hammarö
> Karlstad
> Kil
> Kristinehamn
> Munkfors
> Storfors
> Sunne
> Säffle
> Torsby
> Årjäng

Så långt det är möjligt går länkar direkt till respektive kommuns specialsidor om integration och flyktingmottagande. 

A portal for new arrivals - Ny i Sverige.

A web portal for anyone who is new to Sweden and wants to find information about Swedish society quickly and easily.

> Informationsverige.se