Integration

Länsstyrelsen har ett stort och brett ansvarsområde när det gäller insatser för nyanlända. Det arbetet sker till största del i samverkan med andra aktörer, som exempelvis kommuner, företag och statliga myndigheter. Närbild på leende ung kvinna

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Samordnar statens insatser

Vi ska även medverka till att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, med särskilt hänsyn till barns bästa i beslut och andra åtgärder.  

Stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har också som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering.

Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

 

 Ersättningar för insatser

Sök projekmedel §37 eller §37a

A portal for new arrivals - Ny i Sverige.

A web portal for anyone who is new to Sweden and wants to find information about Swedish society quickly and easily.

> Informationsverige.se

 Samlad statistik

På länsstyrelsernas gemensamma webbportal finns information från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen om bland annat etablering av nyanlända, asylsökande, ensamkommande barn och arbetsmarknadsstatistik. 

> Statistik och prognoser  

 Möten mellan människor