Människa och samhälle

Hundpromenad, barn och barnvagn

Här kan du söka olika tillstånd eller bidrag samt få reda på hur länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

I fokus

  
  
Description
  
  
  
  
Brottsförebyggande arbete/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/farmhavda-brottsforebyggande.jpg
Vi ska verka för att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet.
/Varmland/Sv/manniska-och-samhalle/Brottsforebyggande-arbete/Sidor/default.aspxIn page navigation
Sök projektmedelhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/farmhavda-riskkartor-oversvamning.jpg
Länsstyrelsen fördelar medel för insatser som på olika sätt stärker integrationen i länet.
Tidiga insatser för asylsökande, familjekontakter med meraIn page navigation
Risk- och sårbarhet/Varmland/SiteCollectionImages/Sv/framhavda/farmhavda-rsa.jpg
Ett stort antal risker har identifierats i länet varav vissa är lokalt/regionalt specifika.
Ta del av RSA för 2016 i Värmlands länIn page navigation
Om drönareSärskilt om drönare och kameraövervakning
Särskilt om drönare och kameraövervakning
Särskilt om drönare och kameraövervakningIn page navigation
Riskkartor för översvämningKartering över Karlstad 50-årsflöde
I Sverige finns 18 utvalda områden, orter med betydande översvämningsrisk, där Karlstad är en av dessa.
Riskkartor för översvämning i vattendrag och älvarIn page navigation

Kontakta oss

Länsstyrelsen Värmland
E-post och växel
010-224 7000
 

 Samhällsråd Värmland

Förebyggande arbete mot:

  • ANDT
  • Våld i nära relationer
  • Prostitution och människohandel
  • Brottslighet

Arbete med:

> Samhällsråd Värmland (PDF, folder)

> Samhällsråd Värmland - en viljeyttring (PDF)

> Om Samhällsråd Värmland

Samhällsrådet består av Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland, Region Värmland och Polismyndigheten - Polisområde Värmland.

Remisser och yttranden