Lantbruk och landsbygd

Information om hur du söker stöd och ersättning och om hur EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå.

Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras.

En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar och jordbrukarstöd

När det gäller stödformer och ansökningsperioder i landsbygdsprogrammet publicerar vi fortlöpande nyheter och information på webbplatsen.

> Stöd för dig på landsbygden (företags- och projektstöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet)

> Stöd och bidrag för jordbruket (Jordbrukarstöd, SAM-frågor med mera) 

Vi erbjuder rådgivning och kurser

Vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare. Länsstyrelsen arbetar för att lantbruket i länet ska bli mer miljövänligt, för att öka den ekologiska odlingen och för bevarandet av värdefulla kulturlandskap.

> Rådgivning och kurser

Ärenden inom mark- och fastighetsfrågor

Vi handlägger vissa frågor som rör mark och jordbruksfastigheter, bland annat förvärvstillstånd vid köp av fastighet, anmälan om att åkermark ska tas ur produktion, intyg för rätt till avdrag vid tillskottsförvärv av skogsmark, med mera.

> Mark- och fastighetsfrågor