Smittskydd

Länsstyrelsen har ansvar för det förebyggande smittskyddet av djur i länet.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för djurhälsan och för att bekämpa smittsamma djursjukdomar.

Länsstyrelsen förebygger och bekämpar

Länsstyrelsen sköter det förebyggande smittskyddet när det gäller djur i länet, och vi leder och samordnar bekämpningen av vissa allvarliga smittsamma sjukdomar. En del är väldigt smittsamma och får stora konsekvenser för djuren och djurhållningen, så kallade epizootier (till exempel blåtunga samt mul- och klövsjuka). Andra sjukdomar smittar mellan djur och människor och kan orsaka allvarliga sjukdomar på människor, så kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies).

Beroende på vad det gäller kan Länsstyrelsen samarbeta med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.

 Smittskyddsråd om lantbrukets djur

Banner för webbplatsen smittsäkra.se

Smittsäkra.se vänder sig till dig som är djurägare, djurskötare eller i yrket kommer i kontakt med lantbrukets djur.

 Vid misstanke om epizooti

Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap (TiB) når du antingen via det nationella TiB numret: 0771-800 900, eller via 112. Begär TiB Länsstyrelsen Värmland.

 Riktad information för djurhälsopersonal

Närbild på person som håller om en katt.

Information om aktuella sjukdomar, ändringar i lagar och föreskrifter med mera som riktar sig mot djurhälsopersonal i Värmland.

> För djurhälsopersonal

 Aktuellt om fågelinfluensa

 Tidskriften SVAvet

SVAvet är en tidskrift från SVA som utkommer med faktaartiklar inom det veterinärmedicinska området. http://www.sva.se/svavet