Dalstorps skogar

Hela reservatet är blockrikt och på sina håll riktigt trolskt med hänglavar och mossor.

I det östra delområdet finns fina, gamla tallar i äldre granskog och närmast åkern finns ett fint aspbestånd. Det sydligaste delområdet är ganska litet och ligger på en höjd. Här kan man njuta av fina gamla tallar. Det västligaste området har ganska blandad skog och är väl värt en upptäcktsfärd. Närmast tomten finns ett litet område med äldre lövträd. Det är för litet för att promenera i, men de gamla träden är viktiga ur naturvårdssynpunkt.

​Anordningar

Anordningar saknas.

Vägbeskrivning

Läge: Värmlands län, Storfors och Kristinehamns kommun, elva kilometer nordöst om Kristinehamn, vid Alkvettern.

Från Kristinehamn:

Kör på E18 mot Mariestad. Vid trafikplats Övre Kvarnmotet tag väg 26 mot Kristinehamn Östra. Sväng höger på Närkevägen mot Bjurtjärn. Sväng vänster och fortsätt på väg 604 i ca 1,4 mil. Sväng höger vid Dalstorp och fortsätt 540 meter ner till vägbom.

Parkeringsplats är inte anlagd än så det är viktigt att tänka på att parkera så att bommen inte blir blockerad.

​Naturreservatet Dalstorps skogar består av flera delområden. Det östra delområdet går även att nå från vägen nere vid Sundet, men där är ingen parkeringsplats planerad. Skogen i det området är ganska lätt att ta sig fram i men det finns ingen anordnad stig.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • framföra motorfordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 22,5 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland


 Mer om reservatet