Naturminnen

Särpräglade naturföremål kan skyddas som naturminne. Ett naturminne är märkt med en speciell skylt. På den står det ”Naturminne. Fridlyst enligt lag.” Enligt lagen är det kommunerna och Länsstyrelsen som fattar beslut om naturminnen.

De flesta naturminnen är gamla ekar, till exempel den gamla Hammarseken på Hammars gård i Väse, men även andra träd, flyttblock och andra slags naturföremål kan vara naturminnen. I Värmland finns till exempel en över 200 år gammal tall vid Ransbergs Herrgård i Ransäter som är naturminne.

Ovanligt att bilda naturminne i Värmland

2010 beslutade Länsstyrelsen att förklara en grov ek i Ölseruds församling på Värmlandsnäs som naturminne. Det var första gången på över 20 år som ett nytt naturminne bildades i Värmland. Sex år senare, 2016, beslutade Länsstyrelsen om ytterligare ett naturminne, Strömtallen. Även detta träd finns i Säffle kommun. I och med detta naturminne har vi nu 27 stycken i Värmland.

De värmländska naturminnena består av 8 ekar, 8 tallar, 1 en, 1 björk, 1 gran, 2 öar, 3 block, 1 häll och 1 skarnhög och finns fördelade på tio kommuner.