Bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Alla områden som ingår i Natura 2000-nätverket ska ha en bevarandeplan, det vill säga en beskrivning av området och dess naturvärden, vad som kan skada eller påverka naturvärdena, samt hur området ska skötas.

Bevarandeeplanerna redovisas kommunvis nedan och aktuella bevarandeplaner kan beställas från Länsstyrelsen eller laddas ner direkt. Alla bevarandeplaner kommer att läggas ut på webbplatsen.

De upprättade bevarandeplanerna medför inga nya regler med direkt rättsverkan för någon part och kan därför inte överklagas.

De bevarandeplaner som nu upprättats är att betrakta som en första version. Även framöver kommer det att finnas behov av löpande uppdateringar. Det är därför aldrig för sent att komma med synpunkter på bevarandeplanerna.

Information om mindre ändringar kommer endast att ges via Länsstyrelsens webbplats. Vid eventuella större ändringar kommer berörda att direkt informeras.

Upprättade bevarandeplaner

Natura 2000-områdena är ordnade kommunvis nedan:

Arvika

Hagfors

Sunne

Eda

Hammarö

Säffle

Filipstad

Karlstad

Torsby

Forshaga

Kristinehamn

Årjäng

Grums Storfors  

 Observera att bevarandeplaner öppnas som PDF.

Kommun/Nr

Namn

Arvika

 

SE0610133

Rödvattnet-Majendahl

SE0610137

Örvattnet

SE0610150

Storområdet Alken

SE0610155

Stömne

SE0610189

Bergs Klätt

SE0610209

Byamossarna

SE0610237

Lafallhöjden

SE0610159

Älgån-Mörtebäcken

SE0610160

Slorudsälven

SE0610161

Dalsälven  

SE0610162

Öjenäsbäcken

 

 

Eda

 

SE0610147

Deletjärnsåsen

SE0610149 Fjornshöjden

SE0610229

Kronefjället

SE0610251

Skårsjöbranten

SE0610163

Torgilsrudsälven

SE0610164

Billan

 

 

Filipstad

 

SE0610121

Lungälvsravinerna

SE0610123

Geijersdalsmossen

SE0610144

Brattfors brandfält

SE0610166

Åbengtshöjden

SE0610178

Brattforsheden

SE0610183

Stormossen Finndalen

SE0610185

Lungälvens myrar

SE0610210

Guldplatshagen

SE0610217

Nordmarksmyrarna

SE0610218

Munkmossarna

SE0610222

Tibergs udde

SE0610224

Mögrevsbäcken

SE0610227

Östra höjden

   

Forshaga

 

SE0610135

Pannkakan

SE0610140

Edeby

SE0610194

Torsberget

SE0610213

Tjärnberget

SE0610214

Korpberget

SE0610215

Örtenberget

SE0610216

Gullhättkullen

SE0610223

Näs

SE0610225

Ådrans älvskogar

SE0610228

Genbäcken

SE0610231

Gruvberget

SE0610232

Långtjärnsberget

   
Grums   
SE0610006  Värmlandsskärgården
   

Hagfors

 

SE0610171

Fräkensjömyrarna

SE0610142

Ginbergsängen

SE0610169  Klarälven, övre delen 

SE0610170

Nordsjöskogen

SE0610178

Brattforsheden

SE0610182

Råda stormosse

SE0610197

Tippatjärnarna

SE0610198

Råbergstjärnarna

SE0610199

Dusten

SE0610205

Jordbacktjärnarna

SE0610221 Noret
SE0610230 Grundan
   
Hammarö  
SE0610006  Värmlandsskärgården
   

Karlstad

 

SE0610006  Värmlandsskärgården

SE0610141

Kaplansholmen

SE0610146

Råglandaberget

SE0610148

Nordbyberget

SE0610151

Storområdet Örten

SE0610178

Brattforsheden

SE0610184

Riksmossen

SE0610190 Klarälvsdeltat 

SE0610191

Torrakberget

SE0610195

Alsterälven - Gunnerud

SE0610211

Potten

   

Kristinehamn

 

SE0610004

Inre Kilsviken

SE0610006 Värmlandsskärgården

SE0610010

Nötön-Åråsviken

SE0610023

Kummelön

SE0610181

Visnums stormosse

SE0610184

Riksmossen

SE0610203  Ölmeviken  

SE0610248

Värmlands Säby

SE0610249

Åråsvikens norra skärgård

SE0610250

Dyrön

SE0610254

Blomsterhultsmossen

SE0610255

Stormossen Mickelsrud v

 

 

Storfors

 

SE0610185

Lungälvens myrar

   

Sunne

 

SE0610050

Gettjärnsklätten

SE0610051

Tiskaretjärn

SE0610052

Kalvhöjden

SE0610212

Ribäcken

SE0610234

Humsjön-Nergården

SE0610238

Kammesmakk

   

Säffle

 

SE0610001  Millesvik och Lurö skärgård 
SE0610006  Värmlandsskärgården

SE0610012

Gillbergasjön

SE0610013

Gillertjärn

SE0610031

Bjursjöhöjden

SE0610129

Yttre Hedane

SE0610226

Torps bergbrant

SE0610152 Brosjön

SE0610153

Gullsjöälven

SE0610253

Kackerudsmossen

 

 

Torsby

 

SE0610071

Ritamäki

SE0610084

Abborrtjärnsberg

SE0610089

Ivana

SE0610095

Brånberget

SE0610097

Höljeberget

SE0610104

Vimyren

SE0610122

Hovfjället

SE0610126

Fänstjärnsskogen

SE0610127

Titjärnskogen

SE0610134

Horstomyren

SE0610143

Rännberg

SE0610145

Gultberget

SE0610167

Danshallmyren

SE0610169  Klarälven, övre delen 

SE0610172

Makkaraberget

SE0610174

Ömtberget

SE0610175

Enberget

SE0610179

Averåfjället

SE0610180

Gartosofta

SE0610186

Päggonätto

SE0610187

Aspberget-Nygårdssätern

SE0610188

Måns-Olasberget

SE0610193

Granberget

SE0610196

Tjärn väster om Buteljhalsmyren

SE0610200

Märramyren

SE0610201

Dundern

SE0610202

Gobackberget

SE0610204

Tjärnarna vid Jan i Myren

SE0610207 Likan med tillflöde 

SE0610219

Kölarna

SE0610220

Åskakskölen

SE0610233

Knappnäs

SE0610235

Erola

SE0610240

Rönaälvens kanjon

SE0610241

Skrallarberget

SE0610242

Torrknölen

SE0610245

Husmansknölen

SE0610246

Mammasberget

SE0610247

Soienmägg

SE0610252

Västersjön

SE0610168

Rattån

SE0610206

Höljan

SE0610208

Femtan

 

 

Årjäng

 

SE0610147

Deletjärnsåsen

SE0610028

Ulvsjömyrarna

SE0610029

Tegen

SE0610106

Flatmossen

SE0610120

Kesebotten

SE0610138

Håltebyns brandfält

SE0610149 Fjornshöjden 

SE0610154

Branter i DANO-området

SE0610158

Bryngelsdalen

SE0610243

Bergvattsdalen

SE0610244

Brännan