Lämna synpunkter på förslag till uppdaterade bevarandeplaner

Ny kunskap har samlats in för Natura 2000-områdena i samband med basinventeringen och kvalitetssäkringen. Många av bevarandeplanerna behöver därför uppdateras.

Arbetet påbörjades under hösten 2016 och avslutas under 2017. Denna sista omgång i november-december 2017 omfattar förslag till uppdaterade bevarandeplaner för 73 Natura 2000-områden.

Eftersom uppdateringen tar tid innebär det att vissa bevarandeplaner inte stämmer överens med det som basinventeringen och kvalitetssäkringen kommit fram till. Det är därför viktigt att tänka på att det är de naturtyper och arter som faktiskt finns ute i naturen som gäller.

Vill du lämna synpunkter på de nya förslagen? Fram till 8 december 2017 har du möjlighet att lämna synpunkter.

Mejladressen/adressen finner du i rutan Har du synpunkter på förslagen här på sidan.

De uppdaterade, ännu inte fastställda, bevarandeplanerna är ordnade kommunvis i mapparna nedan.

Observera att bevarandeplanerna öppnas som PDF. Några enstaka bevarandeplaner berör flera kommuner så samma bevarandeplan kan finnas under flera kommunmappar.

Sorterade kommunvis

 Content Editor