Fågelskyddsområde

I länet finns 135 fågelskyddsområden, i huvudsak små öar där störningskänsliga fågelarter häckar. Skyddet innebär att det är förbjudet att besöka områdena under häckningssäsongen.
Mindre förbudsskylt på kobbe

Av områdena finns 81 i Vänern, 39 i DANO-området (Foxen, Stora Le och Silen-sjöarna) och 15 i övriga sjöar. Inga andra växt- eller djurskyddsområden finns i länet.

 

 

Karta över fågelskyddsområden i Värmland

 Sök i WebbGiS

> WebbGIS - Naturvård - Skyddad natur - LstS Fågelskyddsområden (direkt till rätt skikt)

WebbGIS presenterar en mängd geografisk information kring bland annat skyddsområden, natur- och kulturmiljön, riksintressen, skyddsobjekt och andra bestämmelser.

Observera, fungerar ej i mobilen än (kräver Silverlight)

Sveriges länskarta
Enklare karta över natur- och kulturintressanta områden i Värmlands och andra län. Sveriges länskarta är tillgänglig via smarta telefoner, pekplattor och datorer. 

Sveriges länskarta