Länsstyrelsens roll inom rovdjursförvaltningen

Vår roll är att genomföra den nationella rovdjurspolitiken regionalt. Till vår hjälp har vi föreskrifter och vägledningar från Naturvårdsverket samt stöd från Viltskadecenter. Länets Viltförvaltningsdelegation ska bidra till att göra den regionala rovdjursförvaltningen väl förankrad i länets olika intresseområden i rovdjursfrågorna.

Länsstyrelsens arbetsuppgifter

  • Vi inventerar förekomsten av varg, lodjur, björn, järv och kungsörn i länet.
  • Vi informerar om rovdjursförekomst, skadeförebyggande åtgärder och om hur rovdjursförvaltningen fungerar nationellt och regionalt.
  • Vi kommunicerar dagligen med människor och intressegrupper i länet.
  • Vi beslutar, tillsammans med Viltförvaltningsdelegationen, om regionala förvaltningsplaner och övergripande riktlinjer för rovdjursförvaltningen.
  • Vi beslutar om skyddsjakt på lodjur, varg och björn.
  • Vi beslutar om licensjakt på lodjur, varg och björn.
  • Vi beslutar om bidrag till rovdjursstängsel, samt ersättningar för skador orsakade av rovdjur.
  • Vi bedriver tillsyn för att förebygga illegal jakt på rovdjur.
  • Vi besiktigar rovdjursangripna tamdjur och rovdjur dödade under skydds- eller licensjakt.
  • Vi tar emot anmälan vid skyddsjakt på enskilds initiativ enligt 28 § jaktförordningen.

Viltförvaltningsdelegation

I varje län finns en viltförvaltningsdelegation som beslutar om vissa övergripande riktlinjer för viltförvaltningen, och fungerar som samverkansorgan mellan Länsstyrelsen och berörda intressegrupper i länet. Landshövdingen är ordförande i Viltförvaltningsdelegationen.

Samverkan med andra län

För samverkan mellan länen har tre rovdjursförvaltningsområden(RFO) inrättats. Värmland tillhör Mellersta rovdjursförvaltningsområdet som består av Värmland, Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Västra Götalands län.

Våra medarbetare

På Länsstyrelsens kontor är vi för tillfället fyra vilthandläggare som arbetar med rovdjursförvaltning, älgförvaltning och viltskador.

Stationerade ute i länet finns tre naturbevakare som arbetar heltid med rovdjursförvaltning. Under vintern har vi dessutom ett antal timanställda spårare för att klara av högsäsongen för inventering av varg, lodjur, järv och kungsörn.

Kontakta oss gärna

Vi tar gärna emot tips och synpunkter från allmänheten och medverkar på föreningssammankomster och liknande runtom i länet.

Viltförvaltningen Värmland
vilt.varmland@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 71 40 (tis-fre kl. 09-12)

Rovdjursobservationer rapporteras med fördel till www.skandobs.se (finns även som app för Android och Iphone)