Järv

Enstaka järvar vandrar in Värmland och vi har även föryngring av järv inom länets gränser. Trots att järven ofta förknippas med fjällvärlden så är den väl anpassad för att leva även i skogslandet.
Järv Elisabeth Hansson

Vintern 2014/2015 observerades järv och järvspår framför allt i länets nordliga delar. Spillningsprover har samlats för DNA-analys och hittills har 2 hanar (inklusive en sändarförsedd) och 2 honor kunnat konstateras. De senare åren har vi även lyckats kvalitetssäkra järvföryngringar.

Det är främst i Nordvärmland som det förekommer järvar, men de kan dyka upp var som helst i länet. De är ganska anonyma och gör inte mycket väsen av sig, men ibland upptäcker vi järvspår t ex i anslutning till kadaver efter vargdödade älgar. Järvarna kan i skogslandet ha sina lyor under rotvältor eller i bergs/stenskravel som täcks av snö. Dock förekommer även rena snölyor vid bra snötäcke.

De järvar som håller till i fjällen står för en betydande skada av rennäringen. I skogslandet utanför renbetesland ser man mycket sällan jaktförsök på andra arter. Skogsjärvarna är "samlare" och lever förutom av lämningar efter andra rovdjurs byten också av jägarnas slaktavfall, fallvilt och trafikdödat vilt.

Järven samlar mat i s.k "köttgömmor". Dessa återfinns i klippskrevor eller i hål i snötäcket. Järven gömmer också mat i trädkronor för att slippa konkurrens från framför allt räven.

Vi tar tacksamt emot tips om järvspår via skandobs.se.