Beställ hem provtagningskit för björnspillningsinventering

​Utskicken startar i augusti.

Det är viktigt att du som är med och inventerar läser igenom instruktionerna som följer med det provtagnings-kit som skickas hem till dig.

Observera att insamlingen av spillning inte får påbörjas före inventeringsperioden.

Dina uppgifter kommer inte användas i något annat sammanhang och kommer efter utskicket att raderas.