Björnspillningsinventering 2017

Björnspillningsinventeringen äger rum i Värmlands län den 21 augusti - 31 oktober. Inventeringen fokuserar på den norra delen av länet, där provtagnings-kit för att delta i inventeringen kommer att finnas utplacerade. Det innehåller allt du behöver för att genomföra insamlingen och för att skicka provet till Viltskadecenter samt instruktioner för hur testet ska genomföras.

​I övriga delar av länet går det bra att beställa provtagnings-kit eller rapportera björnspillning via appen Skandobs Touch.

 

Karta över Värmlands län och punkter för björnobservationer

Björnar kan dock dyka upp var som helst i länet. Rapportera observationer av björn eller björnspillning med appen Skandobs Touch eller på www.skandobs.se så ser kanske kartan annorlunda ut nästa år. ​

Hur går insamlingen av spillning till?

En liten bit av spillningen stoppas i provröret, sedan fyller du i den medföljande blanketten och märker provet enligt de instruktioner som följer med.

Rapportera observationen via appen Skandobs Touch, www.skandobs.se. Och ange platsen (koordinater) där spillningen hittades. Koordinaterna anges i formatet RT90, med 7 siffror för X-koordinaten och 7 siffror för Y-koordinaten.  Koordinaterna kan hämtas från GPS eller från Internet via en smart telefon, t ex på www.eniro.se eller www.hitta.se.

Provet postas i ett förfrankerat svarskuvert till Viltskadecenter som registrerar i databasen Rovbase inom någon vecka, så att provtagare, förvaltare och andra intresserade kan se varifrån prover skickats in.

Var hittar jag björnspillning?

I Värmland finns flest björnar i den norra delen av länet, men björnar förekommer varje år även längre söderut. Rör du dig i skogen i norra Värmland så finns det en chans att du stöter på björnspillning, men det finns även förväxlingsrisk med till exempel spillning av älg, vildsvin och grävling. Är du osäker så ta en bild och skicka till oss via appen Skandobs Touch.

Osäker på hur björnspillning ser ut? Ladda hem folder för vägledning:

> BJÖRNSPILLNING – insamling till DNA-analyser (PDF)

Via Viltskadecenters Youtube-kanal kan även du se hur det går till att samla björnspillning.

Var finns provtagnings-kit utplacerade?

I norra delen av länet finns provtagnings-kit utplacerade på ett antal platser.

Lista över utlämningsplatser för provtagnings-kit:
 • Skjutbanan Holen Höljes
 • Skjutbanan Hultmantorp Sysslebäck
 • Skjutbanan Paviljongen Likenäs
 • Skjutbanan Ulvheden Ljusnäs
 • Skjutbanan Bograngen
 • Skjutbanan Fastnäs
 • Skjutbanan Vassjön Torsby
 • Bensinstation Gulf Sysslebäck
 • Bensinstation G-A macken Likenäs
 • OK bensinstation i Munkfors
 • OK bensinstation i Hagfors
 • OK bensinstation i Forshaga
 • OK bensinstation i Ekshärad

Beställ hem provtagnings-kit

Du kan beställa ett provtagnings-kit via ett formulär, eller via telefon 010-224 70 41.

Vid beställning via formuläret skickas tre (3) provtagnings-kit.
Vill du ha fler än tre kit? Ring 010-224 70 41.

Utskicken startar i augusti.

Det är viktigt att du som är med och inventerar läser igenom instruktionerna som följer med det provtagnings-kit som skickas hem till dig.

Observera att insamlingen av spillning inte får påbörjas före inventeringsperioden.
 

Kan jag inventera utan kit?

Ja, om du hittar en björnspillning och inte har tillgång till ett provtagnings-kit kan du samla in en bit av spillningen i en påse eller liknande. Därefter skaffar du ett kit via Länsstyrelsen.

Varför samla in björnspillning?

Inventeringsresultaten är underlag för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling samt länsstyrelsernas beslut om jakt på rovdjur.

> Mer via SLU.se