Björn

Värmlands län befinner sig i den skandinaviska björnstammens spridningsområde. I Värmland finns björnar främst i den norra delen av länet, men kan förekomma sporadiskt i hela länet. Det finns nästan uteslutande björnhannar i länet, då honorna sprider sig långsamt.
Foto: Elisabeth Hansson

Länsstyrelsen bedömer att björnstammens storlek och spridning i länet sannolikt överensstämmer med resultatet från 2012 års spillningsinventering. Skandinaviska björnprojektet uppskattade då björnstammen i Värmlands län till omkring 17 individer.

Under sommaren 2017 kunde den första honan med ungar kvalitetssäkras inom länets gränser.

 

 

 

Spillningsinventering

Under 2017 skedde en ny spillningsinventering av björn i Värmland. Detta kan ge svar på om det finns fler björnar i länet än 2012, då senaste inventeringen ägde rum, samt om fler björnhonor finns i länet eller om det till och med har fötts fler björnungar.

Hur märker man att det finns björn i närheten?

Säkra tecken kan vara rejält utgrävda myrstackar, sönderbrutna döda träd och stubbar och klo- och bitmärken på träd i närheten. Björnens spillning lätt att känna igen - en stor hög, ofta med bärrester i.

Skador och angrepp

De flesta som möter björnar är jägare under jakt. Vid flera tillfällen har jägare angripits när de varit på jakt i björnrika trakter sent på hösten när björnarna är på väg in i ide. Björnen går då inte undan som i andra fall. Det är sällsynt att björnar dödar människor men man ska dock ha stor respekt för dessa djur som trots sitt klumpiga utseende kan komma upp i hastigheter på upp till 60 km/h.

Om du möter en björn

Många undrar hur vanligt det är att träffa på en björn i skogen och varför björnar ibland angriper människor. Risken, eller chansen, att du träffar på en björn när du är ute och går i skogen är ytterst liten.

De allra flesta björnar går undan för människor på långt håll. När du går i björnmarker kan du ha en bjällra på ryggsäcken, prata högt eller sjunga. Om du trots allt får syn på en björn, ska du inte försöka skrämma den, utan gå därifrån lika lugnt som du kom. Om björnen upptäcker dig, visa att du har fredliga avsikter. Prata högt, men skrik inte.

> Om du möter en björn (folder, Viltskadecenter, PDF)

Mer om björnforskningen i Sverige via Skandinaviska Björnprojektets webb.

 

 Jakt på björn

I de delar av landet där björnstammen är tätast genomförs en årlig licensjakt, det vill säga jakt under särskild jakttid efter tillstånd.

Naturvårdsverket bedömer från år till år om licensjakt på björn i Värmlands län kan tillåtas.

> Jakt och vilt - Björnjakt

 Fakta och material

> Brunbjörn (Ursus arctos) faktasida från Rovdjurscentret De 5 stora - www.de5stora.com 

> Fakta om björn - samlingssida via Naturvårdsverket.se