Motortrafik i naturen

Länsstyrelsen reglerar och följer upp barmarkskörning i terräng samt trafik med snöskoter eller vattenskoter. Avsikten är att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Reglerna skyddar naturen

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige, och snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud vid sidan av skoterlederna. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden.

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Dispens från terrängkörningslagen

Körning i direkt samband med jordbruk eller skogsbruk är undantaget från det generella förbudet i terrängkörningslagen. Länsstyrelsen kan även besluta om fler undantag i enskilda fall. För detta söker du dispens från terrängkörningslagen.

Mer om vad som gäller vid olika aktiviteter och motortrafik i naturen via Naturvårdsverket.