Björnjakt

I de delar av landet där björnstammen är tätast genomförs en årlig licensjakt, det vill säga jakt under särskild jakttid efter tillstånd.

Licensjakt på björn 2017

Uppdatering 2017-09-22: Björnjakten i Värmlands län är avlyst och avslutad. Två björnar är fällda.

Länsstyrelsen har beslutat att två björnar får fällas från den 21 augusti till och med den 15 oktober 2017 i Värmlands län. Länsstyrelsen avlyser jakten då det beslutade antalet björnar fällts eller då den angivna jakttiden löpt ut.

Björn får endast jagas under tiden från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång. Björnjakten får bedrivas inom hela länet, utom det område som är angivet på karta i bilaga 2 i beslutet.

> Beslut om ändring av villkor för licensjakt på björn i Värmlands län 2017 (PDF)

> Karta till ändringsbeslutet (PDF)

> Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2017

Aktuell information om tilldelning: 010-224 71 60 (telefonsvarare)
Anmälan om fälld/påskjuten björn: 010-224 76 05

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning
och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

Skicka SMS till telefonnummer: 0046 73 123 89 90
Ange följande meddelande:
Spara (mellanslag) Förnamn (mellanslag) Efternamn (mellanslag Björnjakt2017

Exempel: Spara Lisa Larsson Björnjakt2017

Observera att även om SMS-tjänsten används är jaktledaren skyldig att minst en gång i timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning och avlysning.

Del av Länsstyrelsens motivering

Se beslutet för hela resonemanget. I Värmland finns björnar främst i den norra delen av länet, men kan förekomma sporadiskt i hela länet. Det finns nästan uteslutande björnhannar i länet, då honorna sprider sig långsamt. Inga björnungar har hittills kunnat dokumenteras av Länsstyrelsen, men en hona har dokumenterats i ett område längst i nordväst. Detta område är avlyst från jakt.

Då Värmland endast hyser en mycket liten del av björnstammen och inte har några reproducerande björnar ännu, så påverkas den inte mer än försumbart av en licensjakt på två björnar. Däremot har björnjakten en viktig betydelse för förvaltningen av björn i länet. Björnar kan orsaka allvarlig skada på tamdjur, gröda och i sällsynta fall även skada eller döda människor.

Licensjakt är en av flera viktiga förvaltningsåtgärder för att förebygga skador och minska negativa socio-ekonomiska konsekvenser av björn. Målet för förvaltningen av björn är att björnstammen ska kunna sprida sig naturligt över länet i långsam takt under kontrollerade former. Samtidigt ska skador och konflikter begränsas och förebyggas.

Dessa regler gäller för björnjakt

Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren som anges i beslutet. Du ska känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Du behöver läsa Länsstyrelsens eller Naturvårdsverkets beslut om jakt för just det län/område där du ska jaga. Där finns viktiga villkor för jakten och telefonnummer för att få reda på hur många björnar som finns kvar på tilldelningen i området.

Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar en rad prover. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA.se) kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen.

Spillningsinventering

Under 2017 kommer en ny spillningsinventering av björn att ske. Detta kan ge svar på om det finns fler björnar i länet än 2012, då senaste inventeringen ägde rum, samt om fler björnhonor finns i länet eller om det till och med har fötts björnungar.

Du kan vara med i inventeringen av spillning genom att beställa hem provtagnings-kit.

> Björnspillningsinventering 2017

Naturvårdsverkets delegering

Naturvårdsverket har delegerat sin rätt att besluta om skydds- och licensjakt på björn till länsstyrelserna i län med fasta stammar av björn. Dit hör inte Värmlands län, men Naturvårdsverket har bedömt att en viss jakt har varit möjlig även här. Naturvårdsverket bedömer från år till år om licensjakt på björn i Värmlands län kan tillåtas, och skriver i så fall ett licensjaktbeslut.

 Björnjakt 2015

> Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2017 (PDF)

Beslut innehåller även bilagor:

  1. Hur man överklagar hos Förvaltningsrätten
  2. Karta över avlyst område
  3. Anmälan om åtel
  4. Rapportering, åteljakt på björn i Värmlands län 2017
  5. Villkor för användning av åtel
  6. Lathund för björnskyttar
  7. Blankett B1: Registrering av fälld/död björn
  8. Blankett B2: Besiktning, provtagning och märkning av fälld/död björn
  9. Blankett B3: Påskjuten björn – platsundersökning och eftersök

Rapportering och tilldelning

Aktuell information om tilldelning: 010-224 71 60 (telefonsvarare)

Anmälan om fälld/påskjuten björn: 010-224 76 05