Älgjakt

Länsstyrelserna har ett formellt ansvar för administration av älgjakten.

Jakt på älg får endast bedrivas inom områden som registrerats som licensområden av Länsstyrelsen eller som jakt efter enbart kalv och då på mark som inte är registrerad. Sättet som älgjakt bedrivs på förutsätter ett bra samarbete mellan markägare och jägare.

Jakttider för älg

Per älgförvaltningsområde:

Finnskoga-Dalby och Ljusnans älgförvaltningsområden
4 september – 24 september 2017 samt 
7 oktober 2017 – 28 februari 2018.
Oregistrerad mark 4 - 8 september 2017. 

Wermlandsbergs-, Bergslagskanalens- , Vänern-Möckelns- och Glaskogens älgförvaltningsområden.
9 oktober 2017 – 28 februari 2018.
Oregistrerad mark 9 - 13 oktober 2017. 

Övriga delar av Värmlands län utom älgförvaltningsområden beslutade av Länsstyrelserna i Dalarnas och Västra Götalands län.  
9 oktober 2017 – 28 februari 2018.
Oregistrerad mark 9 - 13 oktober 2017.

Fällavgift för älg

För älg som fälls under jaktåret 2017/2018 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Värmland är fällavgiften för:
Vuxet djur: 700 kr
Kalv: 200 kr

> Jakttider och fällavgifter för älgjakten i Värmlands läns älgförvaltningsområde jaktåret 2017/2018 (PDF)

> Varför är det olika avgifter i olika län? (PDF)

Anmäl jaktresultat på webben och betala fällavgift

Du rapporterar höstens avskjutning på webben via älgdata.se. Rapportera höstens avskjutning på webben. Fälld älg ska rapporteras inom 14 dagar, och slutrapportering ska ske senast två veckor efter avslutad jakttid. Här hittar du även tilldelning och avskjutning tidigare år för både ditt eget och andra jaktlag. Via älgdata.se får du även fram betalningsunderlag och faktura på den fällavgift du ska betala.

Länsstyrelsen Värmland har en ny faktureringstjänst med ett nytt bankgironummer med unika OCR-nummer. Som kassör för ett älgjaktsområde är det viktigt att du inte betalar till det gamla bankgironumret.

> Rapportera fälld älg och betala fällavgift

Älgkalv på oregistrerad mark 

Älgkalv fälld på oregistrerad mark ska också rapporteras in på älgdata under "Logga in och rapportera jaktresultat". Du kan registrera älgklaven även om du inte har en inloggning. Fällavgiften betalas in till bankgiro 5051-7739 och märk betalningen "älgkalv".

 

Jaktkortet visar att du har betalat viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige. Du måste ha ditt jaktkort med dig vid jakt och ska visa upp det vid köp av lokalt jaktkort.

> Så betalar du statligt jaktkort (Naturvårdsverket.se)