Jakt och vilt

Kronhjortar, siluetter i gryningsljus. Foto Hans Ring.

Vi informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik.

Allt vilt är fredat

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Viltförvaltning

Länsstyrelserna har ett formellt ansvar för administration av älgjakten.  Vi är även som viltförvaltande myndighet delaktig i beslut kring skydds- och licensjakt. Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

Statens vilt får inte jagas

I Sverige har fastighetsägare normalt rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De brukar kallas statens vilt.

Viltskador

Skador orsakade av vilt som får jagas ska i huvudsak förebyggas genom ordinarie jakt. I vissa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett av fredat vilt. Vi har hand om ärenden som handlar om skyddsjakt för att motverka viltskador där ingen annan lämplig lösning finns.

 

[jakt, jaga, jägare, jaktfrågor, viltvård, jaktbestämmelser, älgjakt, jaktområde, tider]

 Content Editor


Frågor om viltförvaltning
Vilttelefon
Telefontider:
Tis - Fre: 09:00 - 12:00
Kontakta oss: 010-224 71 40
Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl dygnet runt.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.
vilt.varmland@lansstyrelsen.se

 

 Rapportera via Älgdata.se

Siluett av älgar i skymningsljus 

Du rapporterar fälld älg via webbportalen Älgdata.se

> Rapportera fälld älg och betala fällavgift