Friluftsliv

Gång genom vass vid Segerstad

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”. På Naturvårdsverkets webbsidor om allemansrätten finns mer information om vad som gäller, även med information på teckenspråk och andra språk.

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

> Right of public access/allemandsretten/Das Jedermannsrecht/Het Allemansrecht/Le droit de libre accés á la nature (information om allemansrätten på olika språk).

 Upplev naturen på vandring

Ungdomar vandrar uppför en höjd. Frykensjöar i bakgrunden. 

Värmland har många sevärda naturmiljöer som går att upptäcka genom vandring. Via den ideella föreningen Värmlandsleder kan du till exempel hitta kvalitetssäkrade vandringsleder. 

> Varmlandsleder.se 

 Besök Värmlands naturreservat

 

Vi har cirka 180 naturreservat i länet, många med högt besöksvärde.

> Skyddad natur - Naturreservat

 

 Bidrag till lokala naturvårdsprojekt