Omhändertagna katter eller andra djur utan känd ägare

Vi uppdaterar den här sidan då katter utan känd ägare omhändertagits av Länsstyrelsen, med förhoppningen att på detta sätt kunna hitta kattens ägare.
Närbild av katt i träd.

Observera att detta endast gäller upphittade djur där Länsstyrelsen blivit inblandad. Har du tappat bort din katt eller andra tamdjur och den inte finns med här uppmanar vi dig även att kontakta Polisens hittegodsavdelning samt djurhemmen i Värmland som även de kan få in bortsprungna katter som inte Länsstyrelsen har kännedom om. 

Omhändertagna djur

För närvarande finns inga omhändertagna djur utan känd ägare.

Kan du vara ägare till ett omhändertaget djur är det viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående på djurskyddstelefonen 010-2247120 eller djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

 

Via Länsstyrelsens facebooksida kan du ofta även se en bild på det omhändertagna djuret.

Kontakta Länsstyrelsen om du är ägare  

Kan du vara ägare till ett omhändertaget djur är det viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående på djurskyddstelefonen 010-224 71 20  eller djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se