Sällskapsdjur utom hund och katt

Tillstånd för verksamhet med sällskapsdjur

Tillstånd behövs för dig som:

- upplåter 6 eller fler kaniner eller illrar per år. Till exempel sommarkaniner.

- upplåter gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år. Till exempel akvarieuthyrningsverksamhet.

- förvarar eller utfodrar 6 eller fler kaniner eller illrar per år.

- förvarar eller utfodrar gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år, t.ex. smådjurspensionat.

- föder upp foderdjur för att sälja dessa som föda till köttätande djur. 

- Bedriver yrkesmässig verksamhet med sällskapsdjur, t.ex. zoobutik, djurgrossist eller liknande.

Bedöms verksamheten vara yrkesmässig kan den vara tillståndspliktig vid lägre antal djur eller förvaringsutrymmen än ovan.

Du måste ansöka om tillstånd innan du påbörjar din verksamhet. Du får inte bedriva tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd. Skicka in ansökan samt bifoga de handlingar som framgår av ansökan till Länsstyrelsen. En djurskyddshandläggare kommer sedan ut för att kontrollera djurhållningen.  

Du kan alltid kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 010-224 70 00 om du har frågor.