Katt

Tillstånd för verksamhet med katt

Tillstånd behövs för dig som:

- håller 10 eller fler katter äldre än 12 månader. Till exempel har hand om egna katter eller andras katter.

- föder upp 3 eller fler kullar per år. Det vill säga en uppfödare.

- upplåter 3 eller fler katter per år. 

- säljer katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning.

- säljer 3 eller fler katter per år från annans uppfödning.

- förvarar eller utfodrar 4 eller fler katter. Till exempel kattpensionat eller katthem med omplaceringsverksamhet.

Tilstånd krävs även för yrkesmässig verksamhet med katter.

Ska du starta katthem eller kattpensionat?

Det finns specifika regler om kunskap för dig som vill starta katthem eller kattpensionat. En person som driver ett katthem eller kattpensionat ska ha kunskap om katter. Kunskapen ska omfatta:

- Kattens beteendebehov och etologi

- Problemkatter och problemkattägare

- Stress hos katt

- Smittspridning

- Djurskyddslagstiftningen

- Raskunskap

- Enklare kattsjukvård

- Praktik

Kunskapskravet gäller för de som startar katthem och/eller kattpensionat efter den 1 november 2008.

Tänk på att ansöka om tillstånd innan du påbörjar din verksamhet. Du får inte bedriva tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd. Det kan även vara bra att ta reda på om du behöver bygglov för planerade byggnationer.

Skicka in ansökan samt bifoga de handlingar som framgår av ansökan till Länsstyrelsen. En djurskyddshandläggare kommer sedan ut för att kontrollera djurhållningen.

Du kan alltid kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 010-224 70 00 om du har frågor.