Hund

Tillstånd för verksamhet med hund

Tillstånd behövs för dig som:

- håller 10 eller fler hundar äldre än 12 månader. Till exempel har hand om egna hundar eller andras hundar, exempelvis fodertikar.

- föder upp 3 eller fler kullar per år. Det vill säga en uppfödare eller kennel.

- upplåter 3 eller fler hundar per år. Till exempel draghunds- eller vakthundsuthyrning.

- säljer hundar från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning.

- säljer 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning.

- förvarar eller utfodrar 4 eller fler hundar. Det vill säga  hunddagis, hundpensionat samt omplaceringsverksamhet.

Tillstånd krävs även för yrkesmässig verksamhet med hundar.

Ska du starta hunddagis eller hundpensionat? 

Det finns specifika regler om kunskap och utblidning för dig som vill starta hunddagis eller hundpensionat. En person som driver ett hunddagis eller ett hundpensionat  ska ha utbildning på hundar eller motsvarande erfarenhet. Utbildningen ska innehålla;

- Hundens beteendebehov och etologi

- Problemhundar och problemhundägare

- Stress hos hund

- Smittspridning

- Djurskyddslagstiftingen

- Raskunskap

- Enklare hundsjukvård

- Praktik

Utbildningskravet gäller för de som startar hunddagis och/eller hundpensionat efter den 1 november 2008.

Tänk på att ansöka om tillstånd innan du påbörjar din verksamhet. Du får inte bedriva tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd. Det kan även vara bra att ta reda på om du behöver bygglov för planerade byggnationer.

Skicka in ansökan samt bifoga de handlingar som framgår av ansökan till Länsstyrelsen. En djurskyddshandläggare kommer sedan ut för att kontrollera djurhållningen.

Du kan alltid kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 010-224 70 00.